Extra uitkeringen.

Extra uitkeringen.

Wilt u niet dat uw partner na uw overlijden moet inleveren op de levensstijl die jullie hadden? Dan hebben jullie waarschijnlijk al een verzekering afgesloten voor een extra uitkering boven op het nabestaandenpensioen. Hoe zit het met de afhandeling?

Levensverzekering
Is de partner de begunstigde, dan wordt de levensverzekering bij overlijden uitgekeerd aan hem of haar, zonder dat er erfbelasting over betaald hoeft te worden. Als er niemand specifiek wordt genoemd in de polis, dan komt het bedrag bij de gehele erfenis. Een paar dat ongehuwd is, een geregistreerd partnerschap heeft of is getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, sluit vaak een ‘kruislingse’ verzekering af; beiden hebben dan een levensverzekering waarbij hun partner de begunstigde is. Komt een van beiden te overlijden, dan ontvangt de langstlevende het verzekeringsbedrag buiten de erfenis om en hoeft hij of zij er ook geen erfbelasting over te betalen.

Daar is wel een voorwaarde aan verbonden: de kosten voor de verzekering moeten echt altijd door beide partners afzonderlijk zijn betaald. De uitkering van de levensverzekering wordt een onderdeel van de erfenis en u moet er wel erfbelasting over betalen.

Lijfrente
Een lijfrente is een verzekering die op een afgesproken tijd uitkeert. Is dat moment nog niet bereikt op het moment van overlijden, dan hoort de waarde van de polis bij de hele erfenis. Bij de verzekeringsmaatschappij kunt u de waarde van de polis en de begunstigde opvragen. Keert de lijfrente wel uit en heeft de begunstigde een zogenaamde nabestaandenlijfrente afgesproken, dan valt de waarde buiten de erfenis. De waarde van de lijfrente wordt wel geteld bij dat bedrag dat in aanmerking komt voor de vrijstelling van erfbelasting (ter herinnering: € 633.014 (2015) voor partners).