Erven van uw partner.

Erven van uw partner.

Over erfenissen moet een speciale belasting worden betaald: successie. In 2010 is er een nieuwe successiewet gekomen die eenvoudiger en gunstiger is dan de vorige. Er staat onder meer in dat partners van overledenen over de eerste € 633.014 (2015) die ze erven, geen belasting hoeven te betalen. Na dit bedrag geldt een tarief van 10% over de eerste € 121.296 (2015) en van 20% over de rest.

Getrouwd of geregistreerd partnerschap
Tegenwoordig krijgt de langstlevende partner automatisch de erfenis, zelfs als er bijzondere huwelijkse voorwaarden zijn, met koude uitsluiting, zoals dat heet. Kinderen erven een kindsdeel, maar ontvangen dat pas na het overlijden van de langstlevende. De langstlevende kan natuurlijk altijd besluiten om de erfenis wél direct aan de kinderen te geven. Als u getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden en het vermogen is grotendeels van degene die waarschijnlijk als eerste overlijdt, dan kunt u twee dingen doen om de erfbelasting voor de ander te verminderen.

1. U kunt de huwelijkse voorwaarden opheffen, zodat u in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Volgens de wet is er dan geen sprake van een schenking en is het hele vermogen van beide partners.

2. Hetzelfde kunt u bereiken door een wederkerig financieel verrekenbeding op te nemen in je huwelijkse voorwaarden. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar betekent kortweg dat als het huwelijk eindigt (door scheiding of overlijden) het vermogen wordt verdeeld alsof u getrouwd was in gemeenschap van goederen. Partners die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, kunnen elkaar in hun testament onterven en bijvoorbeeld alleen de kinderen erfgenaam maken. Dan is het wel zo, dat de langstlevende een rechtszaak kan beginnen om te eisen dat de levensstandaard wordt voortgezet van vóór het overlijden van de partner. Wordt de eis toegewezen, dan krijgt de langstlevende toch de beschikking over de erfenis.

Samenwonend
Samenwonende partners erven niet automatisch van elkaar. Wilt u dat wel, dan moet u een testament (laten) maken. Samenwonenden kunnen ook in aanmerking komen voor de hoge vrijstelling van erfbelasting. Met een samenlevingscontract komen samenwoners daarvoor al na een half jaar in aanmerking, zonder contract pas na vijf jaar.

Lat 
Mensen met een latrelatie komen niet in aanmerking voor de vrijstelling van erfbelasting, ook al hebben zij elkaar als erfgenaam aangewezen.