Arbeidsongeschikt.

Uw pensioen bij arbeidsongeschiktheid.

Het kan gebeuren dat u niet meer kunt werken, door een ongeluk of een ziekte. Dat betekent nogal wat. Voor uzelf, uw gezin én uw salaris. In uw pensioenverzekering is meestal geregeld dat uw pensioenopbouw door blijft lopen. U betaalt dan een lagere of geen premie.

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen.

Arbeids­ongeschiktheid en uw pensioen.

Helaas kunnen wij deze video niet weergeven omdat we geen toestemming hebben. Voor deze video moet u akkoord gaan met "Alle cookies".

Hoeveel pensioen heeft u opgebouwd?

Arbeidsongeschiktheid kan impact hebben op uw pensioenopbouw. In MijnZwitserleven krijgt u een beeld van uw huidige situatie.

Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt?

Wie als werknemer langdurig ziek wordt, blijft in eerste instantie gewoon salaris ontvangen van de werkgever. Meestal krijgt u gedurende het eerste jaar van uw ziekte uw loon voor de volle 100% doorbetaald en wordt in het tweede jaar 70% van uw laatstverdiende salaris uitgekeerd. Kunt u na 2 jaar uw werk niet hervatten, dan komt u terecht in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA is de opvolger van de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering). Op basis van de WIA kunt u een uitkering ontvangen, waarvan de hoogte afhangt van de mate van arbeidsongeschiktheid en uw vroegere salaris.