Wat is een beschikbare premieregeling?

In een beschikbare premieregeling vormt de premie, die uw werkgever betaalt, de basis voor uw pensioenopbouw. De premie is een percentage van uw pensioengrondslag. Het percentage hangt af van uw leeftijd en de premiestaffel in uw pensioenregeling. Met de premie koopt u pensioenkapitaal.

Pensioen 1-2-3

U vindt uw pensioengrondslag en de premiestaffel van uw pensioenregeling in laag 2 van uw Pensioen 1-2-3.

Goed om te weten

Op uw pensioendatum wordt het pensioenkapitaal gebruikt voor ouderdomspensioen en partnerpensioen, als u een partner heeft. De hoogte van het pensioen staat niet vast, maar hangt af van de hoogte van uw beschikbare pensioenkapitaal en de tarieven voor pensioen op uw pensioendatum.

Was deze informatie nuttig? Bedankt voor uw feedback

Heeft u nog vragen?

Bekijk alle vragen en antwoorden of neem contact met ons op.