Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden over onze pensioenproducten, verzekeringen of onze manier van werken? Dan willen wij dit graag van u horen. Dit geeft ons de kans om u op een goede manier te helpen en samen een oplossing te vinden. En het helpt ons om onze producten en ons werk te verbeteren.

U kunt uw klacht melden via het klachtenformulier

Wilt u liever per post een klacht indienen? Dat kan naar onderstaand adres:
Zwitserleven
o.v.v. klacht
Postbus 5000
1180 KA Amstelveen

Wat gebeurt er daarna?

Binnen 2 werkdagen krijgt u van ons een reactie op uw klacht. Lukt dit niet, dan hoort u dit van ons. Misschien is er meer onderzoek nodig voor het behandelen van uw klacht. U krijgt dan uiteraard bericht van ons. 

Niet tevreden met het antwoord?

Bent u niet tevreden met het antwoord of de afhandeling van uw klacht? Stuur dan een brief naar de directie van Zwitserleven:

Zwitserleven
o.v.v. Directieklacht
Postbus 5000
1180 KA Amstelveen

De afdelingsmanager neemt binnen 2 werkdagen telefonisch contact met u op. Wilt u daarom uw telefoon­nummer in uw brief vermelden? De directie stuurt u binnen 15 werkdagen een schriftelijk antwoord.

Niet eens met het standpunt van de directie van Zwitserleven?
Dan kunt u zich binnen 3 maanden na ontvangst van het antwoord van de directie wenden tot het klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD bemiddelt tussen consumenten en financiële dienstverleners. 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoonnummer 070 - 333 8 999
www.kifid.nl

Wilt u meer weten over een klachtenprocedure bij het KiFiD en de kosten daarvan, kijk dan op kifid.nl, of neem rechtstreeks contact op met het KiFiD.


Herstelkosten­regeling
Zwitserleven stelt hoge eisen aan de kwaliteit van dienstverlening en producten. Persoonlijke aandacht, heldere communicatie, foutloos werken, snel handelen en alert reageren op nieuwe wet- en regelgeving hebben de hoogste prioriteit. Ondanks onze voortdurende kwaliteitszorg kan het voorkomen dat u als klant ontevreden bent.
Lees meer over de herstelkostenregeling en wat u moet doen om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de herstelkosten.