Zwitserleven koploper MVO-beleid.
ImageDuurzaam

Zwitserleven koploper MVO-beleid.

ImageLeestijd 2 minuten

Zwitserleven behoort, met haar moederbedrijf VIVAT, weer tot de koplopers op MVO-beleid. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek Eerlijke Verzekeringswijzer. We hebben ons op maar liefst 8 punten verbeterd! Met als de hoogste scores van alle verzekeraars op klimaat gerelateerde thema’s zoals klimaatverandering, bosbouw en natuur. 

Toetsing beleggingsbeleid
De Eerlijke Verzekeringswijzer toetst het beleggingsbeleid van de 9 grootste verzekeringsgroepen in Nederland op thema’s zoals corruptie, wapens, klimaatverandering, bonussen en mijnbouw. Hierbij worden 2 vragen beantwoord: Wat hebben verzekeraars in hun beleid vastgelegd over beleggingen? En hoe is de praktijk? Een extern onderzoeksbureau voert het onderzoek uit.

Van alle verzekeringsgroepen scoren we het hoogst op klimaatverandering. En onze score op gendergelijkheid is flink gestegen: van een 1 naar een 6. Van de bedrijven waarin wordt belegd, verlangen we onder meer dat zij mannen en vrouwen gelijk belonen.

Onze hoge beoordeling is voor een belangrijk deel te danken aan de verbeterde transparantie. Het beleid was altijd al progressief, maar de afgelopen maanden is er veel tijd en aandacht gestoken in het uitdragen van dat beleid, in dialoog met stakeholders en door diverse publicaties o.a. op de websites. 

Meer weten over de Eerlijke Verzekeringswijzer en het onderzoek?


Dit artikel is gepubliceerd op 11 februari 2020