Zwitserleven Impact Wereld Aandelen­fonds.

Wilt u duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen in een breed gespreide portefeuille van wereldwijde, beursgenoteerde aandelen van ondernemingen die actief bijdragen aan de Sustainable Development Goals zoals vastgesteld door de Verenigde Naties? Dat kan met het Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds.

Waarin belegt het fonds?

Het fonds belegt actief in wereldwijd genoteerde aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven die, naast het genereren van bovengemiddelde financiële rendementen, ook substantiële niet-financiële waarde genereren.

Wat is het beleggingsdoel?

Het doel van het fonds is duurzaam beleggen en daarbij een rendement te behalen, dat na aftrek van kosten over een doorlopende beoordelingsperiode van drie jaar ten minste gelijk is aan dat van de relevante benchmark. Daarnaast streeft het fonds er naar om ook niet-financiële waarde toe te voegen. Met name door te beleggen in ondernemingen die actief bijdragen aan de Sustainable Development Goals ("SDG's") zoals vastgesteld door de Verenigde Naties (VN).

Hoe belegt het fonds?

Het fonds belegt actief in wereldwijd goed verhandelbare aandelen van beursgenoteerde ondernemingen. Alle beleggingen voldoen uiteraard aan de duurzaamheidscriteria. Deze criteria leest u in hoofdstuk 4 en 11.11 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Met het Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds kiest Zwitserleven voor een fonds met duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Het fonds heeft duurzame beleggingen tot doel, in de zin van artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De duurzame beleggingen voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Deze leest u op hoofdlijnen in hoofdstuk 4 en specifiek voor het fonds in hoofdstuk 11.11 en in de bijlage vanaf bladzijde 109 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vindt u in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds eveneens onderaan deze pagina. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.

Onderstaande data gelden voor maart 2024.

ESG-score
ESG-score
35,1%
Fonds
77
Benchmark
57
CO₂-uitstoot
CO₂-uitstoot in tonnen
48,1%
Fonds
40.000
Benchmark
77.000
Waterverbruik
Waterverbruik in liters (x1000)
84,6%
Fonds
2.000
Benchmark
13.000

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:

  • Lopende Kosten Factor, die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds is 0,10% per jaar.
  • Beheerkosten die verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u in uw pensioenreglement.
  • Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De opslag is 0,06% en de afslag 0,05%.
Loop geen onnodig risico. Lees het Essentiële-informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product middelgroot is, namelijk 4 op een schaal van 7.

Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds is een subfonds van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds is Cardano Asset Management N.V.. Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds en Cardano Asset Management N.V. zijn geregistreerd bij de AFM. U vindt op deze pagina een prospectus en essentiële-informatiedocument. De op deze pagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.