Let op: uw browser is verouderd waardoor de website niet goed wordt weergegeven. Meer informatie

Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds.

Zwitserleven Impact Wereld Aandelen­fonds.

Wilt u duurzaam beleggen in een breed gespreide portefeuille van wereldwijde beursgenoteerde aandelen? Dat kan met het Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds.

Waarin belegt dit fonds?

Waarin belegt dit fonds?

Het fonds belegt actief in wereldwijd genoteerde aandelen en aan aandelen gerelateerde instrumenten die zijn uitgegeven door bedrijven die, naast het genereren van bovengemiddelde financiële rendementen, ook substantiële niet-financiële waarde genereren.

Beleggingsdoel

Beleggingsdoel

Het doel van het fonds is duurzaam beleggen en daarbij een rendement te behalen, dat na aftrek van kosten over een doorlopende beoordelingsperiode van drie jaar ten minste gelijk is aan dat van de relevante benchmark.

Hoe belegt dit fonds?

Hoe belegt dit fonds?

Het fonds belegt actief in wereldwijd goed verhandelbare aandelen van beursgenoteerde ondernemingen.

Hoe verantwoord belegt het fonds?

Zwitserleven en haar fondsbeheerders hebben gekozen voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Wij beleggen alleen in bedrijven die slagen voor een duurzaamheidstoets op basis van zogenaamde environmental, social en governance (ESG) criteria.

Onderstaande data gelden voor september 2021.

ESG-score
ESG-score
30,8%
Fonds
68
Benchmark
52

ESG

De ESG-score meet de duurzaamheid van een fonds.
ESG staat voor milieu (Environment), maatschappij (Social) en bestuur (Governance). We kijken naar factoren als energieverbruik, veiligheid en goed ondernemingsbestuur. Dit wordt vergeleken met de benchmark (als aanwezig).

Het is van toepassing op de bedrijven en landen waarin we beleggen. Een goede balans tussen de ESG factoren en de financiële resultaten kan leiden tot betere bedrijfsresultaten. Hoe hoger de ESG-score, hoe lager de risico's.

CO₂-uitstoot
CO₂-uitstoot in tonnen
28,3%
Fonds
43.000
Benchmark
60.000

CO2-uitstoot

Hoe lager de CO2-uitstoot hoe lager het klimaat gerelateerde risico.
Klimaatverandering is een financieel risico. Daarom meten we de CO2 uitstoot van onze fondsen in vergelijking met de benchmark (als aanwezig). Deze bestaat uit de directe CO2 uitstoot van beleggingen veroorzaakt door interne bronnen zoals eigen gebouw-, vervoer- en productie-gerelateerde activiteiten. En uit de indirecte CO2-uitstoot van beleggingen, veroorzaakt door de opwekking van verbruikte elektriciteit of warmte.

Waterverbruik
Waterverbruik in liters (x1000)
100%
Fonds
0
Benchmark
13.000

Waterverbruik

Waterschaarste is een financieel risico. Daarom meten we het watergebruik van onze fondsen (in liters x 1000). We meten de absolute waterconsumptie van bedrijfsactiviteiten in sectoren en gebieden waar hoge waterschaarste heerst.
Hoe lager de schaarste en het watergebruik, hoe lager het risico op waterschaarste. Dit wordt gewogen op basis van het totale fondsvermogen en vergeleken met de benchmark (als aanwezig).

Het watergebruik kan niet worden berekend voor overheidsobligaties en vastgoed omdat hier geen gegevens van zijn. Daarom wordt het slechts gedeeltelijk berekend voor de fondsen die beleggen in deze categorieën.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:

  • Lopende Kosten Factor, die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds Europa is 0,10% per jaar.
  • Beheerkosten die verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u in uw pensioenreglement.
  • Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De opslag is 0,125% en de afslag 0,10%.

Heeft u vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.