Informatie over duurzaamheid van uw pensioen­regeling.

In uw pensioenregeling loopt u geen beleggingsrisico’s en u kunt ook geen beleggingskeuzes maken. Uw pensioenpremie wordt door ons belegd, waarbij we ook rekening houden met duurzaamheid. 

Rapportage

Op deze pagina laten we zien in hoeverre wij hebben voldaan aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze beleggingen voor pensioenregelingen met zekerheid.

Bekijk de rapportage over 2023