Zwitserleven introduceert garanties en beleggen in één product.

Zwitserleven introduceert garanties en beleggen in één product.

Nieuw Zwitserleven-product geeft invulling aan Wet verbeterde premieregeling

Zwitserleven introduceert deze zomer een nieuw innovatief pensioenproduct dat klaar is voor de Wet verbeterde premieregeling. Het product is een uitbreiding op het bestaande Zwitserleven Nu Pensioen. Met het Zwitserleven Nu Pensioen Plus! heb je de keuze om voor de pensioendatum al een deel van je pensioen aan te kopen. Dit pensioen is gegarandeerd en wordt na de pensioendatum maandelijks uitgekeerd. Daarnaast kan je na de pensioendatum doorbeleggen met de resterende beleggingen. Arjen van Zanten, directeur Zwitserleven PPI:  ‘Zwitserleven is helder over pensioenen: wij willen de deelnemer aan het stuur. Met dit product kan dat ook. We combineren met dit product het beste van twee werelden: Goed pensioen dankzij (door)beleggen en zekerheid door al vóór de pensioendatum een deel van het pensioen aan te kopen. 

Meer duidelijkheid en zekerheid 
Dit Zwitserleven-product biedt werknemers de keuze om 15 jaar voor de pensioenleeftijd  maandelijks  een gedeelte van de beleggingswaarde te gebruiken om een pensioen aan te kopen. Door het gespreid (maandelijks) aankopen van pensioen speelt Zwitserleven in op de behoefte van klanten om meer duidelijkheid en zekerheid over de hoogte van het pensioen naarmate de pensioendatum dichterbij komt. Hoeveel pensioen er maandelijks wordt aangekocht, is afhankelijk van het beleggersprofiel. Zwitserleven onderscheidt 5 profielen, van voorzichtig tot offensief.

Doorbeleggen na pensioendatum 
Op de pensioendatum heeft de werknemer wederom een keuze; met de resterende beleggingen een volledig gegarandeerd pensioen aankopen of juist doorbeleggen met kans op hoger pensioen. Heeft de werknemer gekozen voor een offensief profiel, dan is op pensioendatum ongeveer 50% pensioen ingekocht. Met de resterende 50% beleggingen kan de werknemer doorbeleggen. Door ook na de pensioendatum te beleggen (door middel van een variabel pensioenuitkering) is er een kans op een hoger pensioen dan als er gekozen wordt voor een volledig gegarandeerd pensioen. Minimaal zes maanden voor de pensioendatum informeert Zwitserleven de werknemers over alle keuzemogelijkheden.

Eenvoudige overstap 
Met het nieuwe pensioenproduct speelt Zwitserleven in op de wens van werkgevers om over te stappen van een Salarisdiensttijdregeling naar Beschikbare premieregeling. “Voor veel werkgevers is de overstap van een Salarisdiensttijdregeling naar Beschikbare premieregeling te groot omdat er in Beschikbare premieregelingen geen sprake is van garantie. Werkgevers voelen zich verantwoordelijk om hun werknemers garanties rondom hun pensioen te blijven bieden. Omdat het Zwitserleven Nu Pensioen Plus! wel garantie biedt, is die overstap eenvoudiger te maken én komen we tegemoet aan de wens van werknemers voor meer zekerheid en inzicht”, aldus Van Zanten.

Belang goed advies                                                                                                          
Langer doorbeleggen zorgt meestal voor een hogere uitkering, maar de uitkering kan ook dalen door tegenvallende beleggingsresultaten en de op dat moment geldende marktrente. Daarom hecht Zwitserleven belang aan een goed advies van de adviseur. Deelnemers moeten op de hoogte zijn van de risico’s en geholpen worden bij hun keuze.

Zwitserleven biedt het product na de zomer aan. Contracten gaan pas in vanaf 1 januari 2017. De details worden duidelijk zodra de aangepaste lagere regelgeving bij de wet Verbeterde premieregeling is uitgewerkt. Zwitserleven houdt de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en stemt daar haar product op af. Meer informatie vind je op Nu Pensioen Plus!