Op weg naar op en top klantgerichte organisatie.

Op weg naar op en top klantgerichte organisatie.

Ons bedrijf is volop in beweging. Eerder al informeerden wij u over de plannen om van VIVAT - het moederbedrijf van Zwitserleven - een meer wendbare organisatie te maken die dicht bij de klant staat. Onderdeel van die verandering is ook een kostenreductie, die gepaard gaat met het vervallen van naar verwachting 30% van de arbeidsplaatsen. Inmiddels is duidelijk wat dit voor Zwitserleven betekent. Wij informeren u daar graag over.

Eenvoudig en gericht op optimale klantbediening

We gaan in korte tijd een sterk vereenvoudigde organisatie neerzetten die optimaal aansluit bij de behoeftes van klanten en adviseurs. Deze plannen zijn deze week gedeeld met de medewerkers van Zwitserleven. Het is onder voorbehoud van goedkeuring van onze Ondernemingsraad. 
Wat zijn de voordelen voor onze klanten en adviseurs?

  • Het bedrijf krijgt een sterk vereenvoudigde structuur, waardoor we sneller kunnen schakelen en beter kunnen inspelen op signalen uit de markt.
  • 50% minder management, dus meer regelvermogen bij onze medewerkers.
  • De functies van onze medewerkers worden breder: zij krijgen kop-staart verantwoordelijkheid voor alle onderdelen van het klantproces. Dit betekent ook dat we hogere eisen gaan stellen aan onze medewerkers. De komende periode doen we een selectie op geschiktheid.
  • Door deze brede functies zijn er ook aanzienlijk minder overdrachtsmomenten. Dat is goed voor de snelheid en zorgvuldigheid.
  • En tot slot: er komen accountteams die zich enkel en alleen bezighouden met bediening van klanten en adviseurs. Andere werkzaamheden – zoals processen en automatisering – komen te liggen bij supportteams. Zo kunnen de accountteams hun blik vol naar buiten richten.

Planning

Onze doelstelling is om op 1 augustus as. met de nieuwe organisatie van start te gaan. We willen bewust alles in een compact tijdsbestek op de rit hebben, zodat we snel voor u aan de slag kunnen vanuit de nieuwe structuur en u er zo min mogelijk hinder aan ondervindt. Uiteraard vindt er een zorgvuldige overdracht van de werkzaamheden plaats.

Communicatie

De komende tijd gaan wij u meenemen in de ontwikkelingen, zodat u weet welke stappen wij zetten in onze beweging naar een op en top klantgerichte organisatie. En natuurlijk informeren we u ook over andere ontwikkelingen, zoals productinnovaties. Want we zijn volop in beweging en daar maken we u graag deelgenoot van.

Tot slot

Met deze verandering leggen we de fundamenten voor een succesvol bedrijf, mede dankzij de investeringen van onze aandeelhouder. Met als doel: een gezonde en succesvolle organisatie die feilloos inspeelt op de wensen van de klant, waarbij een duurzame relatie met u en onze klanten voorop staat.