Meer biodiversiteit in Zwitserleven-bossen.
ImageDuurzaam, Over Zwitserleven

Meer biodiversiteit in Zwitserleven-bossen.

ImageLeestijd 2 minuten

Het is vandaag twee jaar geleden dat we met 2.000 bomen het ‘Zwitserleven-bos’ aanplantten in Het Groene Woud in Brabant. Daarna volgden in maart 2022 nog eens 1.500 bomen voor een voedselbos op Lubosch Land in Limburg. Inmiddels is er al een flinke toename van de biodiversteit waargenomen.

In Het Groene Woud zijn naast de nieuwe boomsoorten, ook de bestaande populaties van bijvoorbeeld bosanemonen en pinksterbloemen toegenomen en er zijn schimmels ontstaan in het dode hout. Ook de populaties huis- en ringmussen, zanglijsters, winterkoningen, roodborsten en merels zijn gegroeid. Dit komt natuurlijk vanwege de verschillende soorten bomen die geplant zijn, maar ook door het toevoegen van dood hout en de afwezigheid van intensieve menselijke activiteiten als landbouw.

Ook het voedselbos op Lubosch Land van initiatiefnemer Geert Jan Nieboer moet bijdragen aan meer biodiversiteit en natuurbewustzijn in de prachtige heuvels van Zuid-Limburg. In het voedselbos wordt een grote diversiteit aan onder andere noten, vruchten, zaden, groeten, kruiden, specerijen en paddenstoelen verbouwd. Er wordt hier echt gewerkt met de kracht van de natuur. De bijzondere combinatie van planten zorgt ervoor dat het bos zichzelf kan beschermen tegen allerlei uitdagingen terwijl tegelijkertijd de biodiversiteit wordt verbeterd. De oogst van het voedselbos wordt zoveel mogelijk direct en lokaal verkocht en verwerkt tot diverse langer houdbare streekproducten.

Het Groene Woud

Mooiere wereld dankzij vervallen van heel kleine pensioenen

Hoe heeft Zwitserleven deze bomen bekostigd? Simpel gezegd door het vervallen van de heel kleine pensioenen. Sinds 1 januari 2019 zijn de regels hiervoor gewijzigd: pensioenuitvoerders hoeven de heel kleine pensioenen met pensioenbedragen van maximaal € 2,- bruto per jaar, niet meer uit te betalen. Zwitserleven heeft ervoor gekozen om de € 15.000,- die hierdoor beschikbaar is gekomen zo effectief mogelijk te besteden, rekening houdend met ons duurzame beleggingsbeleid. Zo zijn we uiteindelijk uitgekomen bij het aanplanten van bomen, in samenwerking met Trees for All. Zo willen we bijdragen aan een betere, mooiere wereld. Voor nu en later.

1-2-Tree

Jaarlijks verdwijnen er netto 10 miljard bomen. De gevolgen hiervan voor mensen, dieren en het klimaat zijn rampzalig. Daarom investeert Trees for All in bomen. De nieuwe bossen worden aangelegd in Noord-Brabant en Limburg op voormalige landbouwgronden waar nu voornamelijk gras groeit. Er zijn en worden verschillende soorten bomen geplant om de biodiversiteit te vergroten en om CO2 vast te leggen. Voor iedere boom die Zwitserleven doneert aan het bosproject in Nederland, plant Trees for All ook een boom in een van haar projecten in het buitenland; het 1-2-Tree programma.


Dit artikel is gepubliceerd op 25 november 2022

Misschien vindt u dit ook interessant:

Wijziging beleggingsbeleid Zwitserleven Duration fondsen.

ACTIAM Cardano maakt een aantal wijzigingen in de beleggingsstructuur, het beleggingsbeleid en het duurzaamheidsbeleid van een aantal Duration fondsen.

Leestijd 2 minuten

Deel van de deelnemers van Pensioen­fonds Aon kiest voor innovatieve opt-out van Zwitserleven

Het bestuur van Pensioen­fonds Aon heeft oud-deelnemers en pensioenge­rechtigden een opt-out mogelijkheid bij Zwitserleven geboden bij de overdracht van de gesloten pensioen­regelingen naar het Algemeen Pensioen­fonds Stap.

Leestijd 2 minuten

Duurzaam beleggen: activiteiten eerste kwartaal 2023.

In dit rapport ligt de focus op biodiversiteit en de diverse organisaties die zich op dit gebied inzetten om de effecten op het klimaat en milieu inzichtelijk en meetbaar te maken.

Leestijd 2 minuten

Goede resultaten voor moederbedrijf Zwitserleven.

Athora Netherlands heeft zijn financiële resultaten over 2022 gepubliceerd

Leestijd 2 minuten

Chris Zegers in gesprek met Annemieke Visser-Brons, Chief Commercial Officer.

Annemieke Visser-Brons vertelt meer over de toekomstplannen van het bedrijf, welke uitdagingen we hebben, zoals de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, en haar ‘Gevoel voor de toekomst’.

Leestijd 2 minuten

Duurzaam beleggen: activiteiten vierde kwartaal 2022

Elk kwartaal brengt ACTIAM verslag uit over de manier waarop zij haar duurzame beleggingsbeleid uitvoert. Dit kwartaalrapport staat in het teken van het spanningsveld tussen praten over klimaatverandering en daadwerkelijke actie.

Leestijd 2 minuten