ACTIAM kritisch in het nieuws.
ImageInvestment, Sustainability

ACTIAM kritisch in het nieuws.

ImageReadtime 4 minutes

Onlangs was ACTIAM in het nieuws over beleggingen in fossiele bedrijven binnen een aantal ACTIAM fondsen met SFDR 9 classificatie. Dit is een classificatie die gegeven moet worden aan fondsen op basis van de nieuw ingevoerde SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) wetgeving.

Hierin zijn 3 classificaties gedefinieerd. Kort gezegd:

  • Classificatie 9: fondsen die duurzame beleggingen tot doel hebben.
  • Classificatie 8:  fondsen die ecologische en sociale duurzaamheidskenmerken (ES-kenmerken) promoten.
  • Classificatie 6:  fondsen die geen duurzaamheidskenmerken promoten en geen duurzame beleggingen tot doel hebben.

Follow The Money stelt zich kritisch op ten aanzien van de classificatie door ACTIAM. Wij begrijpen dat u eventuele zorgen heeft over dit nieuws.

Met dit artikel geven we graag meer inzicht in het beleid van ACTIAM en het belang van sommige bedrijven in de portefeuille die aantoonbaar bijdragen aan de transitie naar een betere wereld.

ACTIAM beheert de Zwitserleven fondsen waarin u belegt. Ook deze fondsen hebben een classificatie. Deze classificatie zal per 1-1-2023 worden aangepast op basis van de verduidelijking die de toezichthouders gegeven hebben aan de verschillende classificaties.

ACTIAM's beleggingsbeleid voor Zwitserleven fondsen 

De discussie spitst zich toe op beleggingsfondsen met een duurzaamheidsdoelstelling die tegelijkertijd beleggen in bedrijven die gelieerd zijn aan fossiele brandstoffen.

In haar duurzame beleggingsbeleid maakt ACTIAM duidelijk onderscheid tussen bedrijven die op dit moment al volledig duurzaam opereren, en bedrijven die van groot belang zijn in de transitie naar een duurzamere wereld, maar op dit moment nog niet volledig duurzaam zijn. In deze ondernemingen zit voor de wereld de echte winst. Het vormt namelijk een grote groep in onze economie. Om hen daarin te stimuleren, voert ACTIAM namens Zwitserleven onder meer een intensief engagementbeleid en worden duurzame doelstellingen op de agenda van hun jaarvergaderingen gezet.

Belangrijk om te beseffen is dat hiervoor een lange adem nodig is. Mocht deze inspanning niet leiden tot tastbare resultaten, dan worden deze bedrijven alsnog uitgesloten.

Met de investeringen in deze fondsen wordt bijgedragen aan de transitie naar een duurzame wereld.

Onderdeel van de groep van bedrijven in transitie is ook een zeer beperkt aantal fossiele bedrijven, waaronder Repsol en Equinor. Deze worden geselecteerd op basis van strenge criteria. Zij zijn aantoonbaar – op basis van onafhankelijke bronnen- in transitie naar een niet-fossiele toekomst. Het overgrote deel van fossiele bedrijven worden uitgesloten als gevolg van gebrek aan aanpassingsvermogen.

Lees ook ons duurzaam beleggingsbeleid

SFDR classificatie verandert

Enkele maanden geleden is besloten om de SFDR classificatie op bepaalde fondsen opnieuw vast te stellen. Dit wordt op dit moment geïmplementeerd en zal op 1 januari 2023 aangepast worden op de onderstaande fondsen die van classificatie 9 naar classificatie 8 zullen gaan.

Deze aanpassing wordt door ACTIAM doorgevoerd op basis van de verduidelijking die de toezichthouders gegeven hebben aan de verschillende classificaties.

De volgende fondsen gaan van SFDR 9 naar SFDR 8:

Fonds SFDR classificatie huidig SFDR classificatie
per 1-1-2023
Zwitserleven Credits fonds 9 8
Zwitserleven DIA Europa 9 8
Zwitserleven DIA Noord-Amerika 9 8
Zwitserleven DIA Pacific 9 8
Zwitserleven DIA Opkomende landen 9 8
Zwitserleven Europees Aandelenfonds 9 8
Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds 9 8
Zwitserleven Vastgoedfonds 9 8
Zwitserleven Wereld Aandelenfonds 9 8

De bovengenoemde herclassificatie door ACTIAM heeft geen gevolgen voor de classificatie van uw Zwitserleven pensioenregeling. 


This article is published on 29 November 2022

Misschien vindt u dit ook interessant:

Duurzaam beleggen: activiteiten eerste kwartaal 2024.

Elk kwartaal brengt Cardano Asset Management (de fondsbeheerder van de Zwitserleven fondsen) verslag uit over de manier waarop zij haar duurzame beleggingsbeleid uitvoert.

Readtime 2 minutes

Cardano Asset Management lanceert het Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds.

De beleggingscategorie hypotheken zal stapsgewijs worden toegevoegd aan het fonds.

Readtime 2 minutes

First place in sustainability ranking.

As in 2021, Zwitserleven, as part of Athora Netherlands, has once again achieved first place in the benchmark.

Readtime 2 minutes

Vervolg op wijziging beleggingsbeleid Zwitserleven Duration fondsen.

Eén van de beleggingsrestricties van de Zwitserleven Duration fondsen is nu aangepast.

Readtime 2 minutes

ACTIAM verder als Cardano.

Onze fondsbeheerder ACTIAM heet vanaf 1 juni 2023 Cardano. De naam ACTIAM zal stapsgewijs verdwijnen.

Readtime 1 minutes

Duurzaam beleggen: activiteiten eerste kwartaal 2023.

In dit rapport ligt de focus op biodiversiteit en de diverse organisaties die zich op dit gebied inzetten om de effecten op het klimaat en milieu inzichtelijk en meetbaar te maken.

Readtime 2 minutes