Welke vorm past bij u?

Welke vorm past bij u?

Een overlijdensrisicoverzekering is er in 3 vormen. Het verschil zit in de hoogte van de dekking gedurende de looptijd:

Gelijkblijvend

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Met een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering kiest u voor een verzekerd bedrag dat gelijk blijft. Bij overlijden keren wij het gelijkblijvende verzekerde bedrag uit. De gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering kan nuttig zijn als aanvulling op het inkomen van uw nabestaanden. Of als bijdrage aan de studie van uw kinderen.

Onderstaande grafiek laat u het dekkingsverloop zien van een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering met een verzekerd bedrag van € 150.000 en een looptijd van 30 jaar.

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Lineair dalend

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Met een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering kiest u voor een uitkering dat elk jaar daalt met een vooraf afgesproken bedrag. We bepalen de jaarlijkse daling door het verzekerd bedrag te delen door het aantal jaren dat de verzekering loopt. De uitkering is op de einddatum € 0. Bij overlijden wordt het bedrag uitgekeerd dat op dat moment verzekerd is. Deze dalende risicoverzekering wordt vaak gekozen als de behoefte aan een uitkering bij overlijden naar verloop van tijd afneemt. Bijvoorbeeld in verband met uw hypotheek. Maar denk ook aan kinderopvang of het aflossen van een schuld.

Onderstaande grafiek laat u het dekkingsverloop zien van een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering met een verzekerd bedrag van € 150.000 en een looptijd van 30 jaar.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Annuïtair dalend

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Met een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering kiest u voor een uitkering die jaarlijks daalt. De uitkering daalt elk jaar met een ander bedrag. Aan het begin van de verzekering daalt het verzekerd bedrag minder en aan het eind van de verzekering daalt het verzekerd bedrag meer. De uitkering is op de einddatum € 0. We keren het bedrag uit dat op het moment van overlijden verzekerd is. Deze variant wordt vaak gekozen omdat u de risicoverzekering gelijk wilt laten lopen met het nog niet afgeloste deel van uw hypotheek.

Onderstaande grafiek laat u het dekkingsverloop zien van een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering met een verzekerd bedrag van € 150.000 en een looptijd van 30 jaar.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering