Verdelen ouderdoms­pensioen bij scheiden.

Er zijn verschillende manieren om het ouderdomspensioen van u en uw ex-partner te verdelen.

Welke keuze past bij u?

Er zijn voordelen en nadelen als u kiest voor de standaardregels, anders verdelen, splitsen en niet verdelen. Of het bij u en uw ex-partner past, hangt dan ook af van wat jullie belangrijk vinden en de persoonlijke situatie. Bekijk eerst in MijnZwitserleven hoe uw pensioen is geregeld. En ga met elkaar na welke voor- en nadelen u het meest belangrijk vindt. Overleg met de persoon die u helpt bij uw scheiding, welke keuze mogelijk wel of niet bij u past.

Verdelen volgens de standaardregels

Volgens de standaardregels heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Dit heet ‘verevenen’. De verdeling van het ouderdomspensioen is vastgelegd in de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS). Uiteraard heeft u ook recht op de helft van het ouderdomspensioen van uw ex-partner.

Voordelen

 • U hoeft geen afspraken met uw ex-partner te maken.
 • Als uw ex-partner voor de pensioendatum overlijdt, krijgt u het deel dat bij de verdeling naar uw ex-partner ging weer terug.

Nadelen

 • Uw ex-partner heeft geen eigen ouderdomspensioen vanuit uw pensioenregeling en kan zelf geen keuzes maken. Uw ex-partner is afhankelijk van u.
 • U houdt een band met uw ex-partner via uw pensioenregeling.

Anders verdelen

Ook kunt u samen een andere verdeling afspreken. Bijvoorbeeld 60% voor uw ex-partner en 40% voor u. Of het ouderdomspensioen verdelen dat u heeft opgebouwd vóór uw huwelijk of geregistreerd partnerschap, in de periode dat u ongehuwd samenwoonde. Hoeft u volgens de standaardregels geen ouderdomspensioen te verdelen? Dan kunt u samen afspreken om dat juist wel te doen.

Voordelen

 • U kan samen met uw ex-partner de verdeling van het ouderdomspensioen bepalen.
 • Als uw ex-partner voor de pensioendatum overlijdt, krijgt u het deel dat bij de verdeling naar uw ex-partner ging weer terug.

Nadelen

 • U en uw ex-partner moeten de andere verdeling allebei goed vinden.
 • Uw ex-partner heeft geen eigen ouderdomspensioen vanuit uw pensioenregeling en kan zelf geen keuzes maken. Uw ex-partner is afhankelijk van u.
 • U houdt een band met uw ex-partner via uw pensioenregeling

Splitsen

U kunt het ouderdomspensioen ook splitsen in plaats van verdelen. U geeft uw ex-partner dan een eigen recht op pensioen. Dit heet conversie. Uw ex-partner krijgt dit pensioen als hij of zij zelf met pensioen gaat.

Voordelen

 • Uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO) wordt duidelijker. Hierop staat alleen uw eigen pensioen.
 • U hoeft geen rekening meer te houden met uw ex-partner. Bijvoorbeeld als u wil kiezen voor opname bedrag ineens, vervroegen of uitstellen van de pensioendatum en de keuze voor een vast of variabel pensioen.
 • Uw ex-partner heeft een eigen ouderdomspensioen en kan zelf alle keuzes maken. Uw ex-partner kan zelfs kiezen om dit pensioen samen te voegen met het eigen pensioen bij een andere pensioenuitvoerder (waardeoverdracht). Uw ex-partner is niet afhankelijk van u en kan zelf beslissen wanneer zijn of haar pensioendeel ingaat.
 • Ook het recht op bijzonder partnerpensioen wordt omgezet in een eigen recht op ouderdomspensioen. Uw ex ontvangt meer ouderdomspensioen.

Nadelen

 • Splitsen is alleen mogelijk als u dit allebei goed vindt.
 • Ook het recht op bijzonder partnerpensioen wordt omgezet in een eigen recht op ouderdomspensioen. Uw ex-partner verliest het recht op het bijzonder partnerpensioen.
 • Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u uw pensioen niet meer terug.

Niet verdelen

U kan samen afspreken om uw ouderdomspensioen niet te verdelen. U houdt dan volledig recht op uw eigen ouderdomspensioen. Deze afspraak kan u bijvoorbeeld maken als u spaargeld of bezittingen heeft die u kan verdelen met uw ex-partner.

Wat moet u doen?

Binnen 2 jaar na uw scheiding of einde van uw geregistreerd partnerschap stuurt u ons het 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. Hiermee meldt u ons dat u bent gescheiden of dat uw geregistreerd partnerschap is gestopt. En informeert u ons hoe u het ouderdomspensioen wil verdelen.

Kiest u voor de wettelijke standaardverdeling? Dan ondertekent één ex-partner (of beide ex-partners) het formulier. Heeft u afwijkende afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen gemaakt? Dan ondertekenen beide ex-partners het formulier. En stuurt u ons ook het document waarin u de afspraken heeft vastgelegd, zoals een scheidingsconvenant of andere overeenkomst.

Geeft u de afspraken die u met elkaar gemaakt heeft pas na 2 jaar aan ons door? Dan gelden de standaardregels, maar verdelen wij het ouderdomspensioen niet voor u. U moet dan zelf vanaf pensioendatum het ouderdomspensioen waar uw ex-partner recht op heeft aan hem of haar betalen. Dat kan lastig zijn. U moet bijvoorbeeld zelf berekenen om welk bedrag het gaat en zelf de uitkering aan uw ex-partner verrekenen via de belastingaangifte.

Advies nodig bij uw keuzes?

Wij helpen u graag bij uw pensioenkeuzes. Die keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben. Onze begeleiding gaat alleen over uw pensioenregeling bij Zwitserleven. Maar of een keuze goed voor u is, hangt natuurlijk af van uw hele persoonlijke situatie. Nu en in de toekomst.
Heeft u er al eens aan gedacht een adviseur te vragen? Die kan u overzicht geven over al uw geldzaken. En u zo helpen de best passende keuzes te maken.