Scheiden en pensioen.

Een echtscheiding, scheiding van tafel en bed of einde van een geregistreerd partnerschap heeft bijna altijd gevolgen voor uw pensioen. Uw ex-partner kan recht hebben op het partnerpensioen en een deel van uw ouderdomspensioen en omgekeerd. Tenzij u het anders wil regelen. Lees hieronder wat uw keuzemogelijkheden zijn.

Afspraken maken over uw pensioen

In een scheidingsconvenant of andere overeenkomst legt u afspraken vast over bijvoorbeeld uw bezittingen. U kan daarin ook alle afspraken vastleggen over uw ouderdomspensioen en partnerpensioen. Legt u niets vast? Dan gelden standaardregels. U kan samen een andere verdeling afspreken. Of het pensioen niet verdelen. Het is belangrijk dat u de keuzes samen vastlegt. Stuurt u ons een kopie van dit document, bij voorkeur voordat dit definitief wordt. We zien dan meteen of uw wensen en afspraken mogelijk zijn. Verderop leest u over de rechten van uw ex-partner.

Verdelen ouderdoms­pensioen

Volgens de standaardregels heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Maar er zijn ook andere manieren om het ouderdomspensioen van u en uw ex-partner te verdelen.

Welke keuze past bij u?

Bijzonder partner­pensioen

Volgens de standaardregels blijft uw ex-partner meestal recht hebben op het partnerpensioen. Dit wordt een bijzonder partnerpensioen genoemd. Uw ex-partner kan afstand doen van het recht op bijzonder pensioen. Dit heeft voor- en nadelen, en is afhankelijk van uw situatie of dit bij u past.

Lees meer over het verdelen van bijzonder partnerpensioen