Scheiden en pensioen.

Een scheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap heeft gevolgen voor uw pensioen. Uw ex-partner heeft recht op het partnerpensioen en de helft van het ouderdomspensioen. Tenzij u het anders wilt regelen. Lees hieronder wat u moet doen.

Afspraken maken over uw pensioen

In een scheidingsconvenant legt u afspraken vast over bijvoorbeeld uw bezittingen. U legt daarin ook alle afspraken vast over uw pensioen. Dit  bestaat uit het ouderdomspensioen en partnerpensioen. U kunt samen afspraken maken als u het anders wilt verdelen. Of dat u juist niet wilt verdelen. Het is belangrijk dat u dit samen vastlegt in het scheidingsconvenant. Graag ontvangen wij een kopie van het scheidingsconvenant. We kunnen dan meteen zien wat we voor uw pensioen moeten regelen. Verderop leest u over de rechten van uw ex-partner.

Ouderdoms­pensioen

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Dit is de standaardverdeling. Dit is vastgelegd in de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS).

Wat moet u doen? 

Binnen 2 jaar na uw scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap moet u aan ons doorgeven welke afspraken u en uw ex-partner hebben gemaakt over de verdeling van uw ouderdomspensioen. Ook als u geen afspraken hebt gemaakt over de verdeling is het belangrijk dat u dit doorgeeft. 

Geeft u de gemaakte afspraken over de verdeling later of niet aan ons door? Dan verdelen wij het ouderdomspensioen niet voor u. U moet dan zelf het ouderdomspensioen waar uw ex-partner recht op heeft aan hem of haar betalen. Dat kan lastig zijn. Daarom is het verstandig om het op tijd te regelen.

Niet verdelen of anders verdelen

U kunt samen afspreken om het ouderdomspensioen helemaal niet te verdelen. U houdt dan gewoon volledig recht op uw eigen ouderdomspensioen. Ook kunt u samen een andere verdeling afspreken. Bijvoorbeeld 60% voor uw ex-partner en 40% voor u. Of het ouderdomspensioen verdelen dat u op heeft gebouwd vóór uw huwelijk maar samenwoonde. U kunt er voor kiezen uw ex-partner een eigen recht op pensioen te geven. Dat noemen we conversie.

Afspraken vastleggen en verdeling aanvragen 

In het 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding' legt u de afspraken vast voor de verdeling van uw ouderdomspensioen. Met dit formulier vraagt u bij ons de verdeling van het ouderdomspensioen aan. 

Bijzonder partner­pensioen

In de Pensioenwet is afgesproken dat een ex-partner recht heeft op het partnerpensioen dat opgebouwd is tot de scheidingsdatum. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Het bijzonder partnerpensioen is voor uw ex-partner, als u overlijdt. 

Wat doet Zwitserleven?

Het bijzonder partnerpensioen verdelen wij automatisch voor uw ex-partner. U hoeft hier niets voor te doen. We doen dat nadat we via de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geïnformeerd over uw echtscheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap.

Wat moet u doen?

Willen u en uw ex-partner afstand doen van het recht op bijzonder partnerpensioen? Deze afspraak legt u meestal ook vast in het scheidingsconvenant of in een andere overeenkomst. Heeft u dit niet vastgelegd in het scheidingsconvenant of een andere overeenkomst? Vul dan samen het formulier 'Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen' in. U kunt één van de documenten dan uploaden via deze site.