Uw testament en uw pensioen.

Uw testament en uw pensioen.

Heeft u het samenlevingscontract getekend, dan is een groot aantal zaken direct geregeld. Maar kijk ook naar uw testament en uw pensioen.

Contract maken
Bas en Evelien staan voor grote veranderingen in hun leven. Beiden beginnen aan een nieuwe baan, verhuizen naar een andere stad en ze gaan samenwonen.

Gelukkig hebben ze zelf al bedacht dat ze alles goed willen regelen en vastleggen. Het beste kunnen ze een samenlevingscontract opstellen en daarnaast een testament. U mag zelf bepalen wat er in het contract komt, zolang het niet in strijd is met de wet. Voor sommige regelingen wordt een samenlevingscontract als voorwaarde gesteld, bijvoorbeeld bij secundaire arbeidsvoorwaarden waarvan de partner ook profiteert. Soms wordt in dat soort situaties om een offi­ciële, bij de notaris afgesloten overeenkomst gevraagd.

Bij de aanvraag van een partnerpensioen is dat ook zo. Deze regeling voorziet er in dat bij overlijden van een van de partners, de langstlevende partner recht heeft op een nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen is doorgaans 70% van het pensioen dat de overledene zou hebben ontvangen op zijn of haar pensioendatum. Maar check hiervoor voor alle zekerheid de startbrief. Op het pensioenoverzicht moet staan welke dekking is verzekerd. Als het niet zo is als hiervoor omschreven, dan kan het verstandig zijn om bij uw verzekeraar een extra overlijdenspensioen af te sluiten.