Uw geld en het geld van uw partner.

Uw geld en het geld van uw partner.

Als u uit pure romantiek bij elkaar intrekt, moet u toch proberen een aantal praktische zaken niet uit het oog te verliezen. Met het samenlevingscontract bent u al een eind op de goede weg. Maar vooral op financieel gebied valt er nog het een en ander af te spreken en te regelen. Welke zaken en rekeningen zijn van jullie samen, wat is van iedere partner afzonderlijk?

Samenwonen en testament
Zoals gezegd; met een samenlevingscontract kunt u veel regelen, maar niet alles. Het is niet overbodig om ook een testament te laten opstellen. Een van de zaken die u daarin zou moeten opnemen, is wat er moet gebeuren met
privébezit op naam van een van beide partners, bijvoorbeeld spaartegoeden.

In het samenlevingscontract is – als het goed is – al geregeld dat dit eigendom blijft van ieder van de partners afzonderlijk, zodat dit bezit, in geval van scheiding, ook bij de betreffende partner blijft. Maar wilt u dat uw partner uw bezittingen krijgt als u komt te overlijden (in plaats van uw familie), leg dat dan vast in het testament. Als u samenwoont, betekent dat niet automatisch dat u in geval van overlijden van elkaar erft, wat wel zo is als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt.

Als u een verblijvingsbeding laat opnemen in uw samenlevingscontract, kunt u ook eventuele problemen uitsluiten; dit betekent kortweg dat de langstlevende partner de beschikking heeft over het saldo van jullie gezamenlijke (spaar)rekening(en).

Samenwoners kunnen overigens, net als gehuwden en geregistreerde partners, ook in aanmerking komen voor de hoge vrijstelling van erfbelasting. Dat betekent dat de eerste € 795.156 (2024) die de partner erft, is vrijgesteld van erfbelasting.
Ook dat is een goede reden om een samenlevingscontract op te stellen, want samenwoners die dat hebben, komen al na een half jaar in aanmerking voor de hoge vrijstelling. Zonder samenlevingscontract is dat pas na vijf jaar.

Samenwonen en huisvesting 
In het samenlevingscontract kunt u vastleggen hoe de financiële verhoudingen liggen bij de aanschaf van de gemeenschappelijke woning. Stel, één van beiden investeert meer spaargeld in het huis. Leg vast hoe jullie dat verrekenen als u uit elkaar gaat.
Als de woning eigendom is van één van beiden, kunt u in het samenlevingscontract vastleggen dat de ander bij het eventuele einde van de relatie recht heeft op een bepaalde verrekening van de overwaarde die door jullie beiden is opgebouwd.

Samenwonen en huishoudkosten
In het samenlevingscontract wordt omschreven wat jullie tot de kosten van de huishouding rekenen en wie ze gaat betalen. Meestal spreken partners hierbij af dat de kosten evenredig worden verdeeld in verhouding tot de netto inkomens. Dit houdt ook in dat als één van beiden geen inkomen heeft, de ander alle kosten van de huishouding betaalt.

Samenwonen en de inboedel
Sommige spullen wilt u privé houden, zodat u voorkomt dat die bij het einde van de relatie moeten worden verdeeld. Het beste is om aan uw samenlevingscontract een lijst toe te voegen waarop u vermeldt wat iedere partner aan goederen heeft ingebracht (bijvoorbeeld een tv, duur bankstel, enzovoort). Maak een testament waarin staat wat voor wie is als u overlijdt.