Wat betekent het nieuwe pensioenakkoord voor uw pensioen?

Logo pensioenakkoord

Nieuwe afspraken en regels voor uw pensioen

De manier waarop ons pensioen in Nederland is geregeld gaat veranderen. Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties nieuwe afspraken en regels gemaakt. Het belangrijkste doel is dat pensioen begrijpelijker, persoonlijker en toekomstbestendiger wordt. Nog niet alle details zijn bekend. Maar dit is wat we al wel weten.

Wat blijft hetzelfde?

Gelukkig verandert niet alles. Zo kunt u nog steeds pensioen opbouwen via uw werkgever. En bent u er zeker van dat u vanaf een bepaalde leeftijd AOW ontvangt van de overheid. Bouwt u nu pensioen op via uw werkgever? Dan bent u er zeker van dat u pensioeninkomen krijgt.
Een overzicht van uw pensioeninkomen ziet u in MijnZwitserleven.

Wat is er al veranderd?

Minder snelle stijging AOW-leeftijd

Een afspraak uit het pensioenakkoord die al is ingegaan, is dat de AOW-leeftijd langzamer stijgt.
Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd niet met 1 jaar per jaar dat we langer leven, maar met 8 maanden. Hierdoor blijft in 2027 de AOW-leeftijd nog 67 jaar. De AOW-leeftijd blijft gekoppeld aan de levensverwachting.

Denk nu alvast na over later

Het heeft 15 jaar geduurd maar de Eerste Kamer heeft 30 mei 2023 ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Daarmee wordt het startschot gegeven voor een enorme operatie in Nederland: alle pensioenregelingen moeten worden aangepast. We zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.

De belangrijkste veranderingen

1. Eén soort regeling

Vanaf 1 januari 2028 is pensioenopbouw alleen nog mogelijk via een zogeheten beschikbare premieregeling. Hierbij staat de hoogte van het pensioeninkomen van tevoren niet vast. Met de beleggingswaarde koopt u zelf een pensioeninkomen bij een pensioenuitvoerder. Alle regelingen waarbij een pensioeninkomen van tevoren vaststaat, zijn niet meer mogelijk. In uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u welke pensioenregeling u nu heeft.

2. Inleg in de beschikbare premieregeling

Een werkgever betaalt premie voor elke deelnemer aan de pensioenregeling. Vanaf 1 januari 2028 geldt in alle nieuwe beschikbare premieregelingen voor elke deelnemer hetzelfde premiepercentage, ongeacht de leeftijd. Er is dan geen verschil meer tussen de inleg voor een jonge of een oude deelnemer.

3. Partner- en wezenpensioen wordt overzichtelijker

Het is straks precies duidelijk welk bedrag uw partner of kind krijgt als u overlijdt.

  • Het partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum blijft standaard 70% van het ouderdomspensioen.
  • Het partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum is altijd een percentage van het loon (maximaal 50%).
  • Het wezenpensioen wordt maximaal 20% van het loon (40% voor volledige wezen) en wordt uitgekeerd tot een kind 25 jaar is.
4. Blijven beleggen na pensioendatum, een variabel pensioeninkomen

U kunt er straks voor kiezen om na uw pensioendatum te blijven beleggen met (een deel van) uw pensioenkapitaal. Bijvoorbeeld omdat u financieel nog niet afhankelijk bent van een bepaald pensioeninkomen. Wilt u liever meer zekerheid over de hoogte van uw pensioen? Dan kunt u kiezen voor een vast pensioeninkomen.

Lees meer over vast of variabel pensioen

5. Bedrag ineens, 10% vrij besteedbaar

U heeft er misschien al van gehoord: in één keer een deel van uw pensioen opnemen. De precieze voorwaarden zijn nu nog niet bekend. Op dit moment is de verwachte ingangsdatum van de wet 1 juli 2024. Maar wat houdt bedrag ineens nou eigenlijk in? En nog belangrijker: wat betekent het als u hiervoor kiest?

Lees meer over bedrag ineens opnemen

6. Regeling vervroegd uittreden en verlofsparen

Of u gebruik kunt maken van deze regelingen hangt af van de mogelijkheden die uw werkgever biedt. Voor pensioenregelingen bij Zwitserleven gelden deze regelingen niet. Meer informatie over vervroegd uittreden en verlofsparen vindt u op rijksoverheid.nl. Zoek daar op vervroegd uittreden en verlofsparen.

Uw pensioen­regeling bij Zwitserleven

Per 1 juli is de nieuwe Wet toekomst pensioenen een feit. We informeren u over wat de nieuwe regels voor u persoonlijk betekenen. En uiteraard ook als we weten hoe uw nieuwe pensioenregeling bij Zwitserleven er straks uitziet.

Via deze website, PensioenAvonden en via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van het pensioenakkoord of ander nieuws over uw pensioen? Meld u aan voor de nieuwsbrief in MijnZwitserleven.