Wat betekent het nieuwe pensioenakkoord voor uw pensioen?

Logo pensioenakkoord

Nieuwe afspraken en regels voor uw pensioen

De manier waarop ons pensioen in Nederland is geregeld gaat veranderen. Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties nieuwe afspraken en regels gemaakt. Het belangrijkste doel is dat pensioen begrijpelijker, persoonlijker en toekomstbestendiger wordt. Nog niet alle details zijn bekend. Maar dit is wat we al wel weten.

Wat blijft hetzelfde?

Gelukkig verandert niet alles. Zo kunt u nog steeds pensioen opbouwen via uw werkgever. En bent u er zeker van dat u vanaf een bepaalde leeftijd AOW ontvangt van de overheid. Bouwt u nu pensioen op via uw werkgever? Dan bent u er zeker van dat u pensioeninkomen krijgt.
Een overzicht van uw pensioeninkomen ziet u in MijnZwitserleven.

Wat is er al veranderd?

Minder snelle stijging AOW-leeftijd

Een afspraak uit het pensioenakkoord die al is ingegaan, is dat de AOW-leeftijd langzamer stijgt.
Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd niet met 1 jaar per jaar dat we langer leven, maar met 8 maanden. Hierdoor blijft in 2027 de AOW-leeftijd nog 67 jaar. De AOW-leeftijd blijft gekoppeld aan de levensverwachting.

Welke regels volgen later?

Het nieuwe pensioenstelsel gaat waarschijnlijk in vanaf 1 juli 2023. Dat lijkt nog ver weg. Maar u kunt er nú al over nadenken wat het straks voor u betekent. We zetten de belangrijkste veranderingen daarom voor u op een rij.

De belangrijkste veranderingen

1. Eén soort pensioenregeling

Vanaf 1 januari 2027 is pensioenopbouw alleen nog mogelijk via een zogeheten beschikbare premieregeling. Hierbij staat de hoogte van het pensioeninkomen van te voren niet vast. Met de beleggingswaarde koopt u zelf een pensioeninkomen bij een pensioenuitvoerder. Alle regelingen waarbij een pensioeninkomen van te voren vaststaat, zijn niet meer mogelijk. Dus ook de middelloonregeling is vanaf 1 januari 2027 definitief verleden tijd. In uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u welke pensioenregeling u nu heeft.

2. Inleg in de beschikbare premieregeling

Een werkgever betaalt premie voor elke deelnemer aan de pensioenregeling. Vanaf 1 januari 2027 geldt in alle nieuwe beschikbare premieregelingen voor elke deelnemer hetzelfde premiepercentage, ongeacht de leeftijd. Er is dan geen verschil meer tussen de inleg voor een jonge of een oude deelnemer.

3. Partner- en wezenpensioen wordt overzichtelijker

Het is straks precies duidelijk welk bedrag uw partner of kind krijgt als u overlijdt.

  • Het partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum blijft standaard 70% van het ouderdomspensioen.
  • Volgens de huidige plannen is het partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum altijd een percentage van het loon (maximaal 50%).
  • Het wezenpensioen wordt maximaal 20% van het loon (40% voor volledige wezen) en wordt uitgekeerd tot een kind 25 jaar is.
4. Doorbeleggen na pensioendatum, een variabel pensioeninkomen

U kunt er straks voor kiezen om na uw pensioendatum te blijven beleggen met (een deel van) uw pensioenkapitaal. Bijvoorbeeld omdat u financieel nog niet afhankelijk bent van een bepaald pensioeninkomen. Wilt u liever meer zekerheid over de hoogte van uw pensioen? Dan kunt u kiezen voor een vast pensioeninkomen.

5. Bedrag ineens, 10% vrij besteedbaar

U mag op de pensioendatum een deel van het opgebouwde pensioenkapitaal in één keer opnemen en vrij besteden. Bijvoorbeeld voor een mooie reis, het aflossen van schulden of een verbouwing. Dit bedrag is maximaal 10% van het pensioenkapitaal dat op uw pensioendatum beschikbaar is voor uw pensioeninkomen. Het moet als één bedrag worden opgenomen. Een van de voorwaarden is dat het pensioenkapitaal dat overblijft niet onder de afkoopgrens van een klein pensioen mag komen.

6. Regeling vervroegd uittreden en verlofsparen

Of u gebruik kunt maken van deze regelingen hangt af van de mogelijkheden die uw werkgever biedt. Voor pensioenregelingen bij Zwitserleven gelden deze regelingen niet. Meer informatie over vervroegd uittreden en verlofsparen vindt u op rijksoverheid.nl. Zoek daar op vervroegd uittreden en verlofsparen.

Uw pensioen­regeling bij Zwitserleven

Aan de nieuwe Wet toekomst pensioenen wordt nog volop geschaafd. Zodra we precies weten wat de nieuwe regels voor u persoonlijk betekenen of wanneer ze ingaan hoort u dit van ons. En uiteraard ook als we weten hoe uw nieuwe pensioenregeling bij Zwitserleven er straks uitziet.

Als er nieuws is over de toekomstige wet, informeren we u via deze pagina, tijdens een van onze PensioenAvonden en via onze nieuwsbrief. 

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van het pensioenakkoord of ander nieuws over uw pensioen? Meld u aan voor de nieuwsbrief in MijnZwitserleven.