Risicoafbouw in de lifecycle.

Met de beleggingsvorm HorizonBeleggen en ProfielBeleggen beleggen we via een lifecycle.

Beleggen in een lifecycle

Een lifecycle is een bepaalde mix van verschillende soorten beleggingsfondsen zoals aandelenfondsen en obligatiefondsen. Bij de samenstelling van uw beleggingen zorgen we ervoor dat het beleggingsrisico wordt afgebouwd naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. Dit betekent dat we de mix van fondsen veranderen zodat het beleggingsrisico afneemt.

Dit beleggingsrisico is in de eerste plaats natuurlijk sterke stijging en daling van de (vooral) aandelenfondsen die wij gebruiken in de lifecycle. Hoe dichter bij de pensioendatum hoe minder je daarom in die fondsen wilt beleggen. Een ander risico is het renterisico. Als de pensioendatum nadert wordt dat steeds belangrijker. Uw pensioenkapitaal moet namelijk worden omgezet in een levenslang pensioeninkomen. Dat doet u door van uw pensioenkapitaal een pensioeninkomen te kopen. Bijvoorbeeld een Zwitserleven Vast Pensioen of een Zwitserleven Variabel Pensioen.

Voor de aankoop wordt bij het Zwitserleven Vast Pensioen en het vaste deel van het Zwitserleven Variabel Pensioen een (inkoop)tarief gebruikt. Volgens dat tarief levert elke € 1.000 pensioenkapitaal een bedrag aan maandelijks pensioeninkomen op. Op een bepaalde dag is dat bijvoorbeeld € 10 per maand levenslang, maar een paar maanden later kan dat veranderd zijn in € 11. De rente op de kapitaalmarkt is van grote invloed op dat tarief. Stijgt de rente op de kapitaalmarkt, dan stijgt het pensioeninkomen dat u voor € 1.000 kapitaal krijgt. Bij een daling van de rente daalt het pensioeninkomen per € 1.000 kapitaal. Het tarief voor de koop van uw pensioeninkomen beweegt mee met de rente. Als vlak voor uw pensioendatum de rente op de kapitaalmarkt sterk stijgt dan daalt het tarief sterk. Als de rente daalt dan stijgt het tarief: u krijgt dan per € 1000 minder pensioen. Rentebewegingen kunnen grote gevolgen hebben voor de hoogte van uw pensioenuitkering. Dat noemen wij het renterisico.

Wij beschermen uw pensioeninkomen tegen het renterisico door te beleggen in beleggingsfondsen die investeren in obligaties met een lange looptijd. Obligaties met een lange looptijd zijn ook heel gevoelig voor veranderingen van de rente op de kapitaalmarkt. Zij stijgen in waarde als de rente daalt en dalen in waarde als de rente stijgt. De waarde van de obligaties beweegt mee met de stijging of daling van het pensioentarief. Door te beleggen in obligaties wordt uw pensioeninkomen stabieler. Hieronder ziet u twee voorbeelden die inzoomen op het renterisico De voorbeelden gaan dus niet over de totaalsituatie of andere risico’s.

Voorbeeld 1 de rente op de kapitaalmarkt daalt

Een daling van de rente is gunstig voor de obligaties met lange looptijd. Deze stijgen in waarde. Als u dichter bij de pensioendatum komt gaan wij steeds meer in obligaties met lange looptijd beleggen. Hoe meer die obligaties deel uitmaken van uw pensioenkapitaal hoe groter de stijging van het kapitaal. Pensioen wordt duurder bij een lagere rente dus voor elke € 1.000 kapitaal krijgt u een lager pensioeninkomen. Hoe dichter bij de pensioendatum u bent, hoe beter de stijging van het kapitaal en de stijging van het tarief elkaar volgen. Uw pensioeninkomen per maand wordt stabieler.

Voorbeeld 2 de rente op de kapitaalmarkt stijgt

Een stijging van de rente is ongunstig voor de obligaties met lange looptijd. Deze dalen in waarde. Als u dichter bij de pensioendatum komt gaan wij steeds meer in obligaties met lange looptijd beleggen. Hoe meer die obligaties deel uitmaken van uw pensioenkapitaal hoe groter de daling van het kapitaal. Het tarief voor inkoop van pensioen daalt door de stijging van de kapitaalmarktrente. Pensioen wordt goedkoper bij een hogere rente dus voor elke € 1.000 kapitaal krijgt u een hoger pensioeninkomen. Hoe dichter bij de pensioendatum u bent, hoe beter de daling van het kapitaal en de daling van het tarief elkaar volgen. Ook nu wordt uw pensioeninkomen per maand stabieler. 

Grote veranderingen in de rente

Zo nu en dan zijn er ineens grote veranderingen in de rente op de kapitaalmarkt. In het nieuws is dan dat de Europese Centrale Bank of andere centrale banken in de wereld de rente verhogen of verlagen. Die plotselinge veranderingen op korte termijn kunnen er vlak voor uw pensioendatum toe leiden dat uw kapitaal ineens sterk stijgt of daalt. Door rentematching heeft uw verwachte pensioeninkomen daar geen of minder last van.

Disclaimer
We kunnen niet voorkomen dat uw pensioeninkomen daalt. Maar we kunnen wel met de beleggingen in onze lifecycle zo veel mogelijk risico’s verminderen. Zoals het renterisico.