Wat gebeurt er met mijn pensioen?

Wat gebeurt er met mijn pensioen?

Op de datum dat u uit dienst treedt, stopt uw pensioenopbouw. U ontvangt dan een pensioenoverzicht. Hierop kunt u de waarde zien van uw pensioen op het moment van ontslag. Ook hoeveel pensioen u heeft of kunt verwachten op de pensioendatum. Dit heet een premievrij pensioen, omdat er geen premies meer voor de pensioenopbouw worden betaald.

Soms is het mogelijk dat u een deel van dit pensioen voor uw nabestaanden verzekert. Uw pensioenverzekeraar informeert u hier dan over. Lees meer over het regelen van een pensioen voor na uw overlijden.

Gaat u bij een andere werkgever werken, dan heeft u de mogelijkheid om dit opgebouwde pensioen over te dragen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever.