Waardeoverdracht.

Waardeoverdracht.

Verandert u van baan? Dan kunt u uw pensioen meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Hoe werkt waardeoverdracht? Hoe vraagt u het aan? En is het altijd verstandig? U leest er hier meer over.

Hoe werkt waardeoverdracht?

Waardeoverdracht houdt in dat u pensioen van uw vorige werkgever overdraagt naar het pensioen van uw nieuwe werkgever.

Is waardeoverdracht altijd verstandig?

Of waardeoverdracht verstandig is hangt af van de verschillen tussen het pensioen van uw oude en nieuwe werkgever. Vergelijk de beide pensioenregelingen daarom goed met elkaar.

Hoe vraag ik waardeoverdracht aan?

U vraagt waardeoverdracht eenvoudig aan bij uw werkgever of via MijnZwitserleven. Dit is afhankelijk van de soort pensioenregeling.