Checklist nieuwe pensioenregeling.

Checklist nieuwe pensioen­regeling.

Dit is een handig puntenlijstje om mee te nemen naar de onderhandelingen over uw pensioen met de nieuwe werkgever.

  • Is er wel een pensioenregeling? Bij 10% van de banen is dat niet zo.
  • Wat voor regeling is het? Bent u verzekerd van een vast eindbedrag? Of is uw pensioen afhankelijk van het rendement van het beleggingsfonds waarin u uw geld belegt?
  • Telt uw totale salaris mee voor de pensioenopbouw? Dat wil zeggen: niet alleen uw vaste salaris, maar ook bijvoorbeeld bonussen en toeslagen (voor overwerk en dergelijke)?
  • Wordt het pensioen aangepast aan bijvoorbeeld loonstijgingen? Met andere woorden: wordt er indexatie toegepast?
  • Wat zijn de regels als u komt te overlijden?
  • Hoe zit het als u niet meer (volledig) kunt werken door arbeidsongeschiktheid?
  • Wordt er een eigen bijdrage gevraagd? Zo ja: hoe hoog is die?