Wonen in het buitenland.

Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

U ontvangt minimaal één keer per jaar een verzoek om een “Bewijs van in leven zijn” in te sturen. Dit doen we omdat wij zelf geen controle kunnen uitvoeren of onze in het buitenland woonachtige pensioengerechtigden nog in leven zijn.

Zwitserleven vraagt één keer per jaar een bewijs van in leven zijn op bij niet ingezetenen. U ontvangt automatisch een verzoek van ons in uw geboortemaand. 

Alleen in de volgende gevallen wordt een extra 'Bewijs van in leven zijn' bij u opgevraagd:

• U woont binnen de EU en ontvangt een totale bruto uitkering hoger dan € 50.000 per jaar
• U woont buiten de EU en ontvangt een totale bruto uitkering hoger dan € 25.000 per jaar

Het extra bewijs wordt in bovenstaande gevallen 6 maanden na uw geboortemaand opgevraagd.
Op het moment dat wij het ’Bewijs van in leven zijn’ bij u opvragen, ontvangt u van ons een brief of een e-mail.

- Indien u van ons een brief ontvangt, hebben wij bij deze brief een formulier toegevoegd
- Indien u van ons een e-mail ontvangt, kunt u een formulier downloaden op onze site  (uiteraard kunt u dit formulier ook downloaden als u van ons een brief ontvangt)

Het formulier moet door een officiële instantie (plaatselijke overheid, gemeente) ingevuld en voorzien worden van de naam en functie van de medewerker, een officiële stempel of verklaring van echtheid en een recente datum. Het formulier mag dus niet door u zelf worden ingevuld.

Het is ook mogelijk om het formulier te laten invullen door bijvoorbeeld een notaris, huisarts, advocaat of een medewerker van een politiebureau. Uiteraard moet het formulier dan ook voorzien zijn van een officiële stempel of verklaring van echtheid.

U mag in plaats van ons formulier uiteraard ook een officieel document van de plaatselijke overheid (bij voorkeur wel inclusief ons formulier) aan ons opsturen.

Bankrekeningnummer in het buitenland

Verder is er een verschil bij de uitbetaling van uw pensioenuitkering tussen een land binnen het SEPA gebied en een land buiten het SEPA gebied. Dit heeft te maken met de kosten die verbonden zijn aan het overmaken van geld naar een bankrekeningnummer buiten het SEPA gebied.

Binnen het SEPA gebied
Wij kunnen uw pensioenuitkering overmaken tegen het binnenlandse betalingstarief. Dit houdt in dat er geen kosten worden ingehouden op de uitkering. Hier hebben wij dan wel aanvullende gegevens van uw bank voor nodig. Wij hebben uw IBAN-nummer (International Bank Account Number) en de BIC-code (Bank Identificatie Code) nodig. Deze gegevens staan vermeld op uw dagafschrift. U kunt ze ook bij uw bank opvragen.

Buiten het SEPA gebied
Voor deze betalingen worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten variëren per land en per bank. Het is voor ons helaas niet mogelijk om precies aan te geven hoe hoog deze kosten zijn omdat dit afhankelijk is van het bedrag dat wordt overgemaakt. Als u deze kosten te hoog vindt, dan kunt u in Nederland een bankrekening openen waarop wij uw pensioenuitkering kunnen overmaken. U kunt in het buitenland met een bankpas of creditcard dan over uw geld beschikken.

Wij hebben wel aanvullende gegevens van uw bank nodig voor een betaling buiten het SEPA gebied. Wij hebben uw rekeningnummer en de BIC (ook wel SWIFT genoemd) code nodig. Ook hebben wij de naam en de vestigingsplaats van uw bank nodig. Deze gegevens staan vermeld op uw dagafschrift. U kunt ze ook bij uw bank opvragen.

Inhoudingen buitenland

Het wonen in het buitenland heeft nog andere gevolgen. Op een uitkering die aan een buitenlandse uitkeringsgerechtigde wordt overgemaakt, mogen wij in eerste instantie geen WLZ-premie (voorheen AWBZ-premie) en ZVW (zorgverzekeringswet) premie inhouden. Dit houdt in dat de loonheffing iets lager is dan bij een uitkering naar een binnenlandse uitkeringsgerechtigde. Het is echter wel mogelijk dat het CAK ons opdracht geeft om WLZ-premie en/of ZVW premie en eventueel nominale premie in te houden op uw uitkering. Meer informatie over het CAK.

Beschikking / vrijstelling

Bent u belastingplichtig in het land waar u woont? Dan loopt u het risico dat uw pensioenuitkering van Zwitserleven in uw woonland én in Nederland wordt belast. De uitkering wordt dan dubbel belast. Om ervoor te zorgen dat er geen dubbele inhoudingen plaats vinden, hebben wij een beschikking van de Belastingdienst nodig. Deze beschikking moet door u persoonlijk worden aangevraagd. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier Verzoek vrijstelling inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen. Het loonbelastingnummer (loonheffingennummer) van Zwitserleven is 819158379L21.

Stuur dit formulier naar de Belastingdienst. Het adres vindt u op het formulier. De Belastinginspecteur beoordeelt uw verzoek en kan vervolgens de beschikking / vrijstelling afgeven. U hoeft ons hierover niet te informeren. Wij ontvangen automatisch een kopie van de beschikking / vrijstelling via de Belastingdienst.

Let op: stuur dit formulier niet naar Zwitserleven. Wij nemen het formulier niet in behandeling.