Wonen in het buitenland.

Bewijs van in leven zijn

Wij vragen u minimaal één keer per jaar om een “Bewijs van in leven zijn” te overleggen. Dit doen wij omdat wij zelf geen controle kunnen uitvoeren of onze buitenlandse pensioengerechtigden nog in leven zijn.

Het nieuwe Zwitserleven beleid rondom het Bewijs van in leven zijn, is:

  • Zwitserleven vraagt één keer per jaar een bewijs van in leven zijn op bij niet ingezetenen. Dit wordt in de maand oktober uitgevoerd.
  • Alleen bij personen met een totale bruto uitkering hoger dan € 50.000 binnen de EU en;
  • bij personen met een totale bruto uitkering hoger dan € 25.000 buiten de EU wordt een extra bewijs van in leven zijn gevraagd in de maand april.

Op het moment dat wij het ’’Bewijs van in leven zijn’’ bij u gaan opvragen, ontvangt u van ons een brief of een e-mail.

- Indien u van ons een brief ontvangt, hebben wij bij deze brief een formulier toegevoegd
- Indien u van ons een e-mail ontvangt, kunt u zelf uw eigen formulier downloaden op onze site  (uiteraard kunt u uw eigen formulier ook downloaden als u van ons een brief ontvangt)

Het formulier moet door een officiële instantie (plaatselijke overheid, gemeente) worden ingevuld en voorzien worden van een officiële stempel of verklaring van echtheid. Het formulier mag dus niet door u zelf worden ingevuld.

Het is ook mogelijk om het formulier te laten invullen door bijvoorbeeld een notaris, huisarts, advocaat of een medewerker van een politiebureau. Uiteraard moet het formulier dan ook voorzien zijn van een officiële stempel of verklaring van echtheid.

U mag in plaats van ons formulier uiteraard ook een officieel document van de plaatselijke overheid (bij voorkeur wel inclusief ons formulier) aan ons opsturen.

Bankrekeningnummer in het buitenland
Verder is er een verschil bij de uitbetaling van uw pensioenuitkering tussen een land binnen het SEPA gebied en een land buiten het SEPA gebied. Dit heeft te maken met de kosten die verbonden zijn aan het overmaken van geld naar een bankrekeningnummer buiten het SEPA gebied.

Binnen het SEPA gebied
Wij kunnen uw pensioenuitkering overmaken tegen het binnenlandse betalingstarief. Dit houdt in dat er geen kosten worden ingehouden op de uitkering. Hier hebben wij dan wel aanvullende gegevens van uw bank voor nodig. Wij hebben uw IBAN-nummer (International Bank Account Number) en de BIC-code (Bank Identificatie Code) nodig. Deze gegevens staan vermeld op uw dagafschrift. U kunt ze ook bij uw bank opvragen.

Buiten het SEPA gebied
Voor deze betalingen worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten variëren per land en per bank. Het is voor ons helaas niet mogelijk om precies aan te geven hoe hoog deze kosten zijn omdat dit afhankelijk is van het bedrag dat wordt overgemaakt. Als u deze kosten te hoog vindt, dan kunt u in Nederland een bankrekening openen waarop wij uw pensioenuitkering kunnen overmaken. U kunt in het buitenland met een bankpas of creditcard dan over uw geld beschikken.

Wij hebben wel aanvullende gegevens van uw bank nodig voor een betaling buiten het SEPA gebied. Wij hebben uw rekeningnummer en de BIC (ook wel SWIFT genoemd) code nodig. Ook hebben wij de naam en de vestigingsplaats van uw bank nodig. Deze gegevens staan vermeld op uw dagafschrift. U kunt ze ook bij uw bank opvragen.

Inhoudingen buitenland
Het wonen in het buitenland heeft nog andere gevolgen. Op een uitkering die aan een buitenlandse uitkeringsgerechtigde wordt overgemaakt, mogen wij in eerste instantie geen WLZ-premie (voorheen AWBZ-premie) en ZVW (zorgverzekeringswet) premie inhouden. Dit houdt in dat de loonheffing iets lager is dan bij een uitkering naar een binnenlandse uitkeringsgerechtigde. Het is echter wel mogelijk dat het Zorginstituut Nederland ons opdracht geeft om WLZ-premie en/of ZVW premie en eventueel nominale premie in te houden op uw uitkering. Meer informatie over het Zorginstituut Nederland.

Beschikking / vrijstelling
Bent u belastingplichtig in het land waar u woont? Dan loopt u het risico dat uw pensioenuitkering van Zwitserleven in uw woonland én in Nederland wordt belast. De uitkering wordt dan dubbel belast. Om ervoor te zorgen dat er geen dubbele inhoudingen plaats vinden, hebben wij een beschikking van de Belastingdienst in Heerlen nodig. Deze beschikking moet door u persoonlijk worden aangevraagd. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier: Verzoek vrijstelling inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Dit formulier kunt u opsturen naar:
Belastingdienst/kantoor Buitenland Team Loonheffing Particulieren Postbus 2865 6401 DJ Heerlen

De Belastinginspecteur beoordeelt uw verzoek en kan vervolgens de beschikking / vrijstelling afgeven. Wij ontvangen hier automatisch een kopie van via de Belastingdienst.

Cookies.

Zwitserleven.nl gebruikt verschillende cookies:

  • We maken onze website er sneller en gebruiksvriendelijker mee.
  • Zo hoeft u informatie in formulieren slechts één keer in te vullen en wordt bepaalde informatie niet onnodig vaak getoond.
  • U kunt social media functies gebruiken en advertenties zien die op uw interesses zijn afgestemd.

Een cookie is een klein tekstbestand zonder persoonlijke informatie.

Cookies zelf instellen


[X]

1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje. Dit bestandje bevat een kleine hoeveelheid informatie. De belangrijkste functie van cookies is om de ene bezoeker van de andere te onderscheiden.
Wij plaatsen cookies op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon op het moment dat u de website bezoekt.

2. Waar gebruikt u cookies voor?

Sommige cookies zijn noodzakelijk omdat u anders de website niet kunt gebruiken of om u een dienst of product te leveren waar u zelf om hebt gevraagd. Voor deze cookies is geen toestemming nodig. Andere cookies gebruiken wij om het gebruik van de website te analyseren of om de website op uw interesses af te stemmen. Voor deze cookies vragen wij uw toestemming. Zie voor meer informatie ons privacy en cookie reglement.

3. Kan een cookie kwaad voor de werking van mijn computer?

Nee, een cookie kan geen kwaad en heeft niets te maken met computervirussen of andere kwalijke zaken.

4. Wat gebeurt er als ik cookies weiger?

Als u cookies weigert, gaat dit uiteindelijk ten koste van de kwaliteit van de website. We kunnen dan niet meer zien hoe we de website voor u zouden kunnen verbeteren. Wel kunt u als u cookies weigert de website en uw eigen persoonlijke accounts op de website blijven bezoeken.

5. Voor welke websites geldt uw toestemming?

Uw toestemming geldt voor alle websites van Zwitserleven, behalve de websites waar een inlog voor nodig is. Voor deze websites kunt u apart toestemming geven. Ga daarvoor naar de betreffende website.

6. Hoe lang blijft een cookie op mijn computer staan?

Dat verschilt per cookie. Sommige cookies worden verwijderd zodra u uw browser afsluit. Andere blijven langer op uw computer staan. 

7. Ik heb al toestemming voor het plaatsen van uw cookies gegeven. Waarom wordt dit dan bij een volgend bezoek opnieuw gevraagd?

Wij weten dat u toestemming hebt verleend door een cookie waarin dit staat op uw computer te plaatsen. Als u alle cookies van uw computer hebt verwijderd, wordt er echter opnieuw toestemming gevraagd.

8. Waar vind ik meer informatie over mijn privacy en over cookies?

In ons privacy en cookie reglement.

9. Vragen?

Neem dan contact op met Zwitserleven Afdeling Marketing, Postbus 5000, 1185 MD Amstelveen, 020 - 347 84 78 of per mail via internet@zwitserleven.nl.

Terug naar het cookie scherm

Nee, ik wil geen cookies Ja, ik ga akkoord met het gebruik van deze cookies
Privacy- en cookiereglement