Toeslagen.

Toeslagen.

Vaak worden opgebouwde pensioenrechten aangepast aan de prijsontwikkelingen van bepaalde goederen of de ontwikkelingen van lonen in een bedrijf of bedrijfstak. Het aanpassen van pensioenen aan deze ontwikkelingen wordt het verlenen van toeslagen of indexeren genoemd. Doel van toeslagverlening is het behoud van koopkracht als (gedeeltelijke) compensatie voor inflatie. Door inflatie kan over bijvoorbeeld 10 jaar voor € 100,- veel minder worden gekocht dan voor diezelfde € 100,- nu. Toeslagverlening is bedoeld om de koopkracht (gedeeltelijk) te behouden.

Niet alle pensioenreglementen hebben een toeslagbepaling. U kunt in uw pensioenreglement nagaan of er sprake is van een eventuele toeslagverlening. Dit staat aangegeven in een apart artikel: “Recht op toeslagen”. Het verlenen van toeslagen is geen automatisch recht. Dit vindt vaak alleen plaats als de middelen (“de pot met geld”) van de werkgever het toelaten. In uw reglement kunt u nalezen op welke basis een eventuele toeslagverlening plaats vindt