Meer informatie over uw jaaropgaaf 2023

Binnenkort ontvangt u uw jaaropgaaf over 2023. Daarop ziet u hoeveel pensioen u het afgelopen jaar kreeg. En hoeveel aan loonheffing en bijdrage ZVW is ingehouden. De jaaropgaaf 2023 heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

Uiterlijk 1 maart ontvangt u de jaaropgaaf. Afhankelijk van uw opgegeven voorkeur, versturen wij de jaaropgaaf per post. Of u ontvangt een e-mail van ons dat u de jaaropgaaf kan downloaden in MijnZwitserleven.

Jaaropgaaf downloaden in MijnZwitserleven

Als u bericht van ons heeft ontvangen dat uw jaaropgaaf klaarstaat in MijnZwitserleven kan u deze via onderstaande button downloaden. Log veilig in met uw DigiD of met uw Zwitserleven account (e-mailadres en wachtwoord). U vindt uw jaaropgaaf bij Documenten. Selecteer bij type document Jaaropgaaf en kies Toon documenten. 

Welke informatie uit de jaaropgaaf heb ik nodig?

Voor de belastingaangifte en inkomstenbelasting zijn van belang:

 • Het belastbaar inkomen. Dit is het totale brutobedrag dat wij in het afgelopen jaar aan u hebben uitbetaald en waarover wij loonheffing berekenen.
 • De ingehouden loonheffing. De loonheffing bestaat uit loonbelasting en premies Volksverzekeringen (AOW, ANW, WLZ)
 • Loon Zorgverzekeringswet. Het loon Zorgverzekeringswet is het bedrag waarover wij de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet berekenen.
 • De ingehouden bijdrage ZVW. Dit is het totaal van wat wij aan inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet hebben ingehouden. Als u in het buitenland woont, houden wij deze bijdrage niet in.
 • Wordt de loonheffingskorting wel of niet toegepast. Loonheffingskorting is een korting op de in te houden loonheffing. Daardoor betaalt u minder belasting. Achter ‘loonheffingskorting’ kan ‘ja’ staan, of ‘nee’. Iedere werknemer en uitkeringsgerechtigde heeft recht op korting op de te betalen belasting, de zogenoemde loonheffingskorting. U krijgt deze korting maar bij 1 werkgever of uitkeringsinstantie tegelijkertijd.

Bekijk een voorbeeld van een jaaropgaaf

Inhoudingen als u in het buitenland woont

Alleen in opdracht van het CAK houden wij de volgende bijdragen in:

 • Inkomens afhankelijke bijdrage ZVW – buitenland
  Dit is het totaal van wat wij aan inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet hebben ingehouden.
 • Inkomensafhankelijke bijdrage WLZ – buitenland
  Dit is het totaal van wat wij aan inkomensafhankelijke bijdrage WLZ hebben ingehouden.
 • Nominale premie ZVW – buitenland
  Dit is het totaal van wat wij aan nominale premie Zorgverzekeringswet hebben ingehouden.

Controle vooraf ingevulde belastingaangifte

Download u de vooraf ingevulde belastingaangifte van de Belastingdienst (vanaf 1 maart)?  Controleer en vergelijk dan goed de gegevens met onze jaaropgaaf. 

Vragen die u misschien nog heeft

Wanneer wordt de jaaropgaaf verstuurd na overlijden?

Normaal gesproken versturen wij de jaaropgaaf binnen 2 maanden na de maand van overlijden. Is er teveel uitgekeerd? Dan versturen we de jaaropgaaf nadat het teveel betaalde bedrag is terugbetaald.

Ik ben mijn jaaropgaaf kwijt, hoe kom ik aan een nieuwe?

In MijnZwitserleven vindt u uw jaaropgaven vanaf het jaar 2020 terug. Log in met uw DigiD of met uw Zwitserleven account (e-mailadres en wachtwoord). U vindt uw jaaropgaaf bij Documenten. Selecteer bij type document Jaaropgaaf en kies Toon documenten. U hoeft de datums niet aan te passen.

Ik heb wel een jaaropgaaf ontvangen, maar geen pensioeninkomen ontvangen. Hoe komt dit?

Het kan zijn dat wij niet in het bezit zijn van uw rekeningnummer. Uw pensioen is dan netto gereserveerd. Zodra u uw rekeningnummer aan ons doorgeeft, ontvangt u het netto gereserveerde pensioen alsnog op uw rekening.
Geef uw rekeningnummer aan ons door via het formulier 'Rekeningnummer wijzigen'.

Ik heb wel een jaaropgaaf ontvangen, maar geen pensioeninkomen of een lager pensioeninkomen ontvangen dan op de jaaropgaaf vermeld staat.
 • Controleert u eerst uw bankafschriften (van al uw rekeningen) of u alle betalingen heeft ontvangen. Heeft u afgelopen jaar uw rekeningnummer gewijzigd, houdt u hier dan ook rekening mee.
 • U ontvangt naast een belastbaar pensioeninkomen ook een netto pensioen? Bij een netto pensioenregeling wordt de premie door de werknemer betaald uit het nettoloon. De premie is niet fiscaal aftrekbaar. De pensioenuitkering is onbelast. De opgebouwde waarde is vrijgesteld in box 3. Op het netto pensioen worden geen inhoudingen gedaan. Bruto wordt netto uitgekeerd. Het netto pensioen wordt niet op de jaaropgaaf vermeld en ook niet doorgegeven als inkomen aan de Belastingdienst.
 • Het kan zijn dat er (gedeeltelijk) beslag is gelegd op uw pensioen. Het netto bedrag van uw pensioen (of een deel daarvan) wordt betaald aan de beslaglegger/deurwaarder. In principe moet u hiervan op de hoogte zijn.
 • Heeft u het afgelopen jaar een direct ingaand pensioen bij ons afgesloten, dan is er mogelijk bij de eerste pensioenbetaling eenmalig € 34 (jaar 2023) aan distributiekosten (kosten voor het sluiten van het pensioen) ingehouden op het netto pensioeninkomen. Deze wordt niet op de jaaropgaaf vermeld.
Ontvang ik per polis een jaaropgaaf?

Nee, u ontvangt één jaaropgaaf waarin het totaal van al uw polissen is opgeteld.

Wanneer ontvang ik géén jaaropgaaf?

U ontvangt alleen een netto pensioen. Bij een netto pensioenregeling wordt de premie door de werknemer betaald uit het nettoloon. De premie is niet fiscaal aftrekbaar. De pensioenuitkering is onbelast. De opgebouwde waarde is vrijgesteld in box 3. Op het netto pensioen worden geen inhoudingen gedaan. Bruto wordt netto uitgekeerd. Het netto pensioen wordt niet op de jaaropgaaf vermeld en ook niet doorgegeven als inkomen in box 1 bij de Belastingdienst.

Hoe kan ik de loonheffingskorting wijzigen?

Vul het formulier 'Opgaaf gegevens voor de loonheffingskortingen' in. U kunt dit ingevulde formulier per e-mail aan ons terugsturen. Als u het formulier niet gebruikt, kunt u het verzoek ook per e-mail bij ons indienen. Geef hierbij uw NAW-gegevens en uw geboortedatum door. Geef ook aan of de loonheffingskortingwel of niet meer toegepast moet worden, en per welke datum. Deze datum moet in het huidige fiscale jaar liggen.