Iets wijzigen of doorgeven.

Adres wijzigen

Alle adreswijzigingen binnen Nederland (van personen die van Zwitserleven een periodieke uitkering ontvangen) worden automatisch door uw gemeente aan ons doorgegeven.

Uw adreswijziging dient u wel aan ons door te geven in de volgende situaties:

  • u ontvangt een eenmalige uitkering van Zwitserleven
  • u gaat verhuizen in het buitenland
  • u gaat verhuizen vanuit het buitenland naar Nederland
  • u gaat verhuizen vanuit Nederland naar het buitenland

U kunt uw adreswijziging aan ons doorgeven door een brief of een e-mail naar ons te sturen. Klik hier om uw adreswijziging direct aan ons door te geven. Wilt u in uw e-mail of brief uw klantnummer(s) en uw registratienummer(s) vermelden? U kunt deze nummers vinden in de linker bovenhoek van de uitkeringsspecificatie.

Bankrekeningnummer wijzigen

Is uw IBAN waarop u uw uitkering ontvangt gewijzigd, dan kunt u dit eenvoudig aan ons doorgeven. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het formulier ‘Wijzigen rekeningnummer voor uitbetaling uitkering’. U kunt dit ook schriftelijk aan ons doorgeven via:

Zwitserleven Afdeling Payment Services
Postbus 5000
1180 KA Amstelveen
Nederland

Wilt u bij de wijziging uw klantnummer(s), registratienummer(s) en uw oude IBAN vermelden? U kunt uw klantnummer(s) en registratienummer(s) vinden in de linker bovenhoek van uw uitkeringsspecificatie. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van ons zodra de wijziging is doorgevoerd.