Iets wijzigen of doorgeven.

Adres wijzigen

Alle adreswijzigingen binnen Nederland (van personen die van Zwitserleven een periodiek pensioeninkomen ontvangen) worden automatisch door uw gemeente aan ons doorgegeven.

Uw adreswijziging dient u wel aan ons door te geven in de volgende situaties:

  • u ontvangt een eenmalig pensioeninkomen van Zwitserleven
  • u gaat verhuizen in het buitenland
  • u gaat verhuizen vanuit het buitenland naar Nederland
  • u gaat verhuizen vanuit Nederland naar het buitenland

U kunt uw adreswijziging aan ons doorgeven door een brief of een e-mail naar ons te sturen, of  geef direct uw adreswijziging aan ons door. Wilt u in uw brief  of e-mail uw deelnemernummer vermelden? U vindt dit nummer in de rechter bovenhoek van de loonstrook.

Bankrekeningnummer wijzigen

Is uw IBAN waarop u uw pensioeninkomen ontvangt gewijzigd, dan kunt u dit eenvoudig aan ons doorgeven. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het formulier ‘Wijzigen rekeningnummer voor uitbetaling pensioeninkomen’. 

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van ons zodra de wijziging is doorgevoerd.