Wijziging op- en afslagen Zwitserleven fondsen per 1 augustus.
ImageBeleggen

Wijziging op- en afslagen Zwitserleven fondsen per 1 augustus.

ImageLeestijd 2 minuten

Met ingang van 1 augustus 2023 wijzigen als gevolg van een tussentijdse evaluatie de op- en afslagen van een aantal van de subfondsen die deel uit maken van Zwitserleven Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.

Waarom wijzigen de op- en afslagen?

Aan de koop en verkoop van participaties van een fonds zijn kosten verbonden. Dit noemen we transactiekosten. Cardano Asset Management brengt deze kosten in rekening in de vorm van zogenaamde 'op- en afslagen'. Deze op- of afslag komt ten goede aan het fonds, zodat de transactiekosten worden afgedekt. Dat betekent dat de koers iets hoger of lager wordt.

Eén keer per jaar stelt Cardano Asset Management voor ieder fonds de percentages voor de op- en afslagen vast op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Dat is in 2023 gebeurd in april.

Uit een onlangs verrichte evaluatie bleek echter dat de werkelijke transactiekosten voor een aantal fondsen afwijken van de nu geldende hoogte van de op- en afslagen. Daarom wordt voor deze fondsen de hoogte van de op- en afslag aangepast zodat ze weer in lijn zijn met de werkelijke transactiekosten.

Meer informatie vindt u in de toelichting en de addenda Zwitserleven Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.


Dit artikel is gepubliceerd op 25 juli 2023