Microfinanciering is toegevoegd aan het Zwitserleven Selectie Fonds.

Microfinanciering is toegevoegd aan het Zwitserleven Selectie Fonds.

ImageLeestijd 2 minuten

Dit bericht is een vervolg op het bericht van 17 oktober 2022 over het Zwitserleven Selectiefonds. Hierin is aangekondigd dat de beleggingscategorie microfinanciering stapsgewijs wordt toegevoegd aan het Zwitserleven Selectiefonds. Daarmee belegt het Zwitserleven Selectie Fonds in vier beleggingscategorieën: onroerend goed, obligaties van bedrijven met een lage kredietwaardigheid, obligaties van landen met opkomende economieën en microfinanciering.

De toevoeging van beleggingscategorie microfinanciering is volledig afgerond per 20 juni. Vanaf deze datum geldt de volgende verdeling: 


Dit artikel is gepubliceerd op 21 juni 2023