Verandering in fiscale status beleggingsfondsen.
ImageBeleggen

Verandering in fiscale status beleggingsfondsen.

ImageLeestijd 5 minuten

Bij Zwitserleven wordt deels gebruik gemaakt van beleggingsfondsen met een fiscaal gunstige status. Hierdoor betalen aandelenfondsen geen of heel weinig belasting op dividend. Per 1 januari 2021 veranderen de fiscale regels voor verzekeraars. U leest in dit bericht wat er verandert.

Op dit moment hebben de Zwitserleven aandelenfondsen de status van ‘fiscale beleggingsinstelling’ (FBI-status). Dit betekent dat de fondsen een groot deel van de belasting geheven op het dividend van buitenlandse aandelen, kunnen terugvorderen of verrekenen. Met als resultaat dat er nauwelijks belasting op dividend over buitenlandse aandelen wordt betaald.

Op dit moment hebben de Zwitserleven aandelenfondsen de status van ‘fiscale beleggingsinstelling’ (FBI-status). Dit betekent dat de fondsen een groot deel van de belasting geheven op het dividend van buitenlandse aandelen, kunnen terugvorderen of verrekenen. Met als resultaat dat er nauwelijks belasting op dividend over buitenlandse aandelen wordt betaald.

Wat is er veranderd?

Voor een FBI-status is vereist dat geen van de participanten een te groot belang heeft in een fonds. Afhankelijk van de situatie kan deze 25% of 45% zijn. In het geval van Zwitserleven is dat 25%. Voor verzekeraars is in het verleden een uitzondering gemaakt waardoor de restrictie van 25% niet van toepassing is. De uitzondering vervalt op 1 januari 2021. Dit betekent dat Zwitserleven en Zwitserleven PPI de norm van 25% overschrijden bij de Zwitserleven fondsen met FBI-status.

Gevolgen voor de Life Cycle beleggingen

Het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds en het Zwitserleven Selectiefonds hebben nu deze status.
Stel, er wordt nu 3% dividendrendement behaald (voordat belasting wordt ingehouden) in het Europese deel van het Zwitserleven Wereld aandelenfonds. Dan wordt met de FBI-status nauwelijks dividendbelasting betaald.
Het gemiddelde belastingtarief over dividend binnen de Europa-beleggingen van ACTIAM was in 2019 circa 21% van het uitgekeerde dividend.

In de nieuwe situatie betekent het dat de Europese beleggingen binnen het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds ongeveer 0,14% per jaar lager rendement zullen halen als gevolg van betaalde belasting. Bij alle aandelenfondsen van Zwitserleven is ACTIAM de beheerder.

Gevolgen Zwitserleven Wereld Aandelenfonds

Het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds belegt in vijf onderliggende fondsen van ACTIAM. In deze onderliggende fondsen worden ook gelden belegd van klanten van ACTIAM. Deze fondsen worden in twee stappen per 25 november 2020 en 1 januari 2021 gesplitst in twee delen: een fonds met FBI-status en een fonds zonder FBI-status. In het fonds met FBI-status zal Zwitserleven maximaal 25% van het fonds kunnen uitmaken. In het andere fonds geldt deze restrictie niet.

In de volgende afbeeldingen zijn de huidige en de nieuwe situatie weergegeven.

Huidige situatie Zwitserleven Wereld Aandelenfonds

huidige situatie zwitserleven aandelenfonds*) ADIA staat voor ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds

Nieuwe situatie Zwitserleven Wereld Aandelenfonds per 25 november 2020

nieuwe situatie Zwitserleven Wereld Aandelenfonds

*) ADIA staat voor ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds

De fondsen met FBI-status zijn hierin weergegeven op de onderste laag. Vier van de vijf ADIA fondsen hebben de FBI-status. Voor die vier geldt dat de verhouding tussen het Zwitserleven fonds en het ADIA fonds niet vast staat. Als het belang van andere ACTIAM-klanten toeneemt in het ADIA fonds kan het belang van Zwitserleven in het fonds met FBI-status omhoog. Andersom geldt uiteraard hetzelfde: neemt het belang van andere ACTIAM-klanten af dan bouwt Zwitserleven ook het belang af, zodat het belang van Zwitserleven ten alle tijden net onder de 25% bedraagt. Zo voldoen we voor dit fonds aan de eisen die gelden voor de FBI-status. We streven uiteraard naar een zo groot mogelijk belang in de fondsen met FBI-status. Het deel dat belegt in het fonds met de FBI-status en het deel dat daar niet in belegt hebben een identiek beleggingsbeleid. Er verandert dus niets in het beleggingsbeleid en ook de kosten wijzigen niet. 

Omdat we niet meer volledig in fondsen met FBI-status kunnen beleggen, zal een deel van de betaald dividend belasting niet langer terug vorderbaar of verrekenbaar zijn. Het gaat dan over het dividend dat de bedrijven waarin de fondsen beleggen uitkeren.

Voor het fonds Zwitserleven DIA Europa in het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds verwachten we uitgaande van 3% dividendrendement en 21% gemiddelde dividendbelasting, een rendementsdaling van 0,14% per jaar als gevolg van niet meer terugvorderbare en verrekenbare belastingen.
Voor het fonds Zwitserleven DIA Noord Amerika in het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds verwachten we uitgaande van 3% dividendrendement en 30% gemiddelde dividendbelasting, een rendementsdaling van 0,226% per jaar.

Voor Zwitserleven DIA Pacific heeft het onderliggende ACTIAM fonds ADIA Pacific pas sinds mei 2020 de FBI-status. We weten dus nog niet precies hoeveel voordeel gerealiseerd kan worden door de FBI-status en dus ook niet hoeveel we daarvan dan door de aangepast regels weer verliezen. Voor de regio Opkomende Landen kunnen we momenteel geen dividend belasting terugvorderen of verrekenen dat blijft dus ongewijzigd. ADIA Opkomende Landen heeft daarom ook geen FBI-status.

Bovenstaande geeft een indicatie van de gevolgen van de wijziging. De exacte invloed op het rendement is niet vooraf te bepalen. Deze hangt af van het belang dat in de FBI-fondsen belegd kan blijven, het dividendrendement op aandelen, het belastingtarief dat geheven wordt over het dividend, en in hoeverre Zwitserleven in staat is meer terug te vorderen en te verrekenen dan we met zekerheid verwachten.


Dit artikel is gepubliceerd op 18 november 2020

Misschien vindt u dit ook interessant:

Kwartaalupdates Zwitserleven pensioenbeleggingen nu als video

Vanaf nu lichten we de kwartaal­rendementen van de beleggingen toe in een video. Hiermee willen we het bewustzijn van pensioenbeleggingen vergroten.

Leestijd 2 minuten

Duurzaam beleggen: activiteiten eerste kwartaal 2024.

Elk kwartaal brengt Cardano Asset Management (de fonds­beheerder van de Zwitserleven fondsen) verslag uit over de manier waarop zij haar duurzame beleggingsbeleid uitvoert.

Leestijd 2 minuten

Aanpassing in de verdeling van beleggingen binnen Duration Fondsen vanaf 1 januari 2024

Aanpassing in de verdeling van beleggingen binnen Duration Fondsen vanaf 1 januari 2024

Leestijd 2 minuten

Cardano Asset Management lanceert het Zwitserleven Credits Hypotheken Mix­fonds.

De beleggingscategorie hypotheken zal stapsgewijs worden toegevoegd aan het fonds.

Leestijd 2 minuten