Dividenduitkering 2020 Zwitserleven beleggingsfondsen
ImageBeleggen

Dividenduitkering 2020 Zwitserleven beleggingsfondsen

ImageLeestijd 3 minuten

Op vrijdag 15 mei 2020 hebben onderstaande Zwitserleven beleggingsfondsen dividend uitgekeerd. Door deze uitkeringen dalen de koersen van deze fondsen. Het dividend wordt niet contant uitgekeerd. Wij zetten ze om in extra participaties.

Zwitserleven Beleggingsfondsen:

Naam fonds Dividend per participatie
Zwitserleven Europees Aandelenfonds € 0,65
Zwitserleven Obligatiefonds € 0,07
Zwitserleven Geldmarktfonds € 0,07
Zwitserleven Index Wereldaandelenfonds € 0,00
Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds € 0,08
Zwitserleven Vastgoedfonds € 1,00
Zwitserleven Wereld Aandelenfonds € 0,90

Fondsen die geen dividend uitkeren in 2020

Fondsen die de status van fiscale beleggingsinstelling hebben keren dividend uit. Het uitkeren van dividend is een vereiste voor fiscale beleggingsinstellingen. Meer informatie hierover vind u in het prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen hebben niet de status van fiscale beleggingsinstelling en hoeven daarom geen dividend uit te keren. Zwitserleven Mixfonds en Zwitserleven Selectie Fonds, Zwitserleven Medium Duration Fonds, Zwitserleven Long Duration Fonds en Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds keren geen dividend uit.

Dividendbelasting

Zwitserleven Beleggingsfondsen houdt 15% dividendbelasting in over de dividenduitkeringen. Dit bedrag vraagt Zwitserleven (handelsnaam van SRLEV N.V.) terug in de aangifte vennootschapsbelasting. Zwitserleven belegt 100% van het dividend voor u. We beleggen zowel de dividenduitkering (na aftrek van de dividendbelasting) als de teruggave van dividendbelasting.

Hoe werkt dividend of rendement uitkering?

De dividenduitkering trekken we af van de koers van 14 mei 2020. Belegt Zwitserleven voor u op 14 mei 2020 in een van de bovengenoemde fondsen? Dan heeft u per participatie recht op het genoemde bedrag aan dividend. Dit dividend zetten wij direct om in extra participaties.

Een voorbeeld:
U heeft 100 participaties van een Zwitserleven Fonds.
Koers 14 mei: € 11,00
Totale waarde per 23 mei: 100 * € 11,00 = € 1.100,-
Dividend € 1,00 per participatie

Koers na dividend uitkering: € 11,00 - € 1,00 = € 10,00
U heeft recht op 100 * € 1,00 = € 100,- dividend
Extra participaties door herbelegging van € 100,- per 24 mei tegen € 10,00 = 10 participaties
Totaal aantal participaties: 100 + 10 = 110
Totale waarde per 24 mei: 110 * € 10,00 = € 1.100,-


Dit artikel is gepubliceerd op 18 mei 2020