Wijziging op- en afslagen per 1 november 2019

Wijziging op- en afslagen per 1 november 2019

15-10-2019

Met ingang van 1 november 2019 wijzigen vanwege de jaarlijkse actualisatie de op- en afslagen van een aantal Zwitserleven fondsen.

Meer informatie hierover staat in de toelichting en de addenda Zwitserleven Beleggingsfondsen, Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.

Wat zijn op- en afslagen?

Aan de koop en verkoop van participaties van een fonds zijn kosten verbonden. ACTIAM brengt deze kosten in rekening in de vorm van zogenaamde 'op- en afslagen'. Deze op- of afslag komt ten goede aan het fonds, zodat de aan- en verkoopkosten worden afgedekt. Dat betekent dat de koers iets hoger of lager wordt.

Of er op een dag een op- of afslag geldt, hangt af van het aantal participaties dat op een dag wordt verkocht of gekocht. Wordt er op één dag meer gekocht? Dan geldt een opslag op de koers voor zowel de kopers als de verkopers. Wordt er op één dag meer verkocht? Dan geldt een afslag. Meer informatie vindt u in de toelichting en op onze pagina over kosten voor beleggen.
Eén keer per jaar stelt ACTIAM voor ieder fonds de percentages voor de op- en afslagen vast op basis van de werkelijk gemaakte kosten.