Verantwoord beleggen: activiteiten vierde kwartaal 2018

Verantwoord beleggen: activiteiten vierde kwartaal 2018

10-01-2019

Elk kwartaal brengt onze vermogensbeheerder verslag uit van de manier waarop zij haar verantwoorde beleggingsbeleid uitvoert. Bijvoorbeeld op het gebied van uitsluiting, positieve selectie, engagement en het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen.

In dit rapport speciale aandacht voor:

  • Introductie drie focusthema's naast een allesomvattend duurzaamheidsbeleid: klimaat, water en land. Deze thema's zijn:
    • vertaald naar concrete doelen en benaderd vanuit een risicoperspectief.
    • extra relevant omdat zij zich bevinden op het snijvlak van financieel en sociaal rendement.
  • Meetbare impact
  • Sector onder de loep: palmolie
    • Hoe wij de transitie naar duurzame productie van palmolie steunen

Meer lezen?

Dit bericht bevat slechts enkele highlights uit het kwartaal rapport. Wilt u meer weten over de verantwoorde activiteiten die onze vermogensbeheerder het afgelopen kwartaal ondernam? Leest u dan het volledige kwartaalrapport verantwoord beleggen.