Samenvoeging Zwitserleven Credits fondsen per 12 november 2019

Samenvoeging Zwitserleven Credits fondsen per 12 november 2019

16-10-2019

Op 12 november 2019 zullen de participaties van het Zwitserleven Institutioneel Credits Fonds worden omgewisseld in participaties van het Zwitserleven Credits Fonds. De ruilverhouding voor de omwisseling van participaties in Zwitserleven Institutioneel Credits Fonds in participaties in Zwitserleven Credits Fonds zal worden vastgesteld op basis van de intrinsieke waarde van de fondsen op de dag van de samenvoeging. De ruilverhouding zal daarna op de website van ACTIAM bekend worden gemaakt.

Met de samenvoeging worden, mede in het belang van participanten, schaal- en efficiencyvoordelen behaald. Door het samenvoegen van de beleggingen is het mogelijk om lagere transactiekosten in de portefeuille te realiseren. Dit zal naar verwachting een gunstig effect hebben op het rendement. Voor de samenvoeging heeft afstemming plaatsgevonden met de participanten en de Raad van Toezicht.

Het Zwitserleven Institutioneel Credits Fonds en Zwitserleven Credits Fonds hebben een identiek beleggingsbeleid, een gelijke benchmark en een gelijke kostenstructuur. Voor de participanten in de fondsen wijzigen het beleggingsbeleid en de beheerkosten niet. Door het identieke beleggingsbeleid van beide fondsen kunnen de beleggingen door een transitie worden samengevoegd. Er zullen daardoor ook geen transactiekosten worden gemaakt bij de samenvoeging. Eventuele overige kosten die gepaard gaan met de samenvoeging worden gedragen door ACTIAM.

Meer informatie over de samenvoeging staat in de toelichting.