Wijziging voorwaarden Zwitserleven Beleggingsfondsen, Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen

Wijziging voor­waarden Zwitserleven Beleggings­fondsen, Zwitserleven Mix Beleggings­fondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggings­fondsen

30-11-2018

Met ingang van 1 december 2018 wordt binnen de fondsenparaplu's Zwitserleven Beleggingsfondsen, Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen het beleid van respectievelijk Zwitserleven Credits Fonds, Zwitserleven Vastgoedfonds, Zwitserleven Selectie Fonds en Zwitserleven Institutioneel Credits Fonds aangepast.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de Toelichting Zwitserleven Vastgoedfonds en Zwitserleven Selectie Fonds en Toelichting Zwitserleven Credits Fonds en Zwitserleven Institutioneel Credits Fonds.

De wijzigingen zijn ook vastgelegd in de addenda bij het prospectussen: