Samenvoeging Zwitserleven Aandelenfonds en Zwitserleven Europees Aandelenfonds

Samenvoeging Zwitserleven Aandelen­fonds en Zwitserleven Europees Aandelen­fonds

Op 19 februari 2018 zal Zwitserleven Aandelenfonds worden samengevoegd met Zwitserleven Europees Aandelenfonds. Het resultaat van deze samenvoeging is dat Zwitserleven Europees Aandelenfonds overblijft en het Zwitserleven Aandelenfonds na de samenvoeging niet langer bestaat. Beide fondsen hebben een identiek beleggingsbeleid, een gelijke benchmark en een gelijke kostenstructuur: als gevolg van de samenvoeging treden hierin geen wijzigingen op voor de participanten van de fondsen. Met de samenvoeging kunnen schaal- en efficiencyvoordelen worden gerealiseerd. Rekening houdend met het identieke beleggingsbeleid van beide fondsen hoeven in principe geen transactiekosten te worden gemaakt bij de Samenvoeging. Eventuele overige kosten die gepaard gaan met de samenvoeging worden gedragen door de beheerder.

Meer informatie vindt u in de toelichting. De wijzigingen zijn vastgelegd in het Addendum bij het prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen.