Dividenduitkering 2018 Zwitserleven beleggingsfondsen

Dividend­uitkering 2018 Zwitserleven beleggings­fondsen

Op vrijdag 25 mei 2018 hebben onderstaande Zwitserleven beleggingsfondsen dividend uitgekeerd. Door deze uitkeringen dalen de koersen van deze fondsen. Het dividend wordt niet contant uitgekeerd. Wij zetten ze om in extra participaties.

Zwitserleven Beleggingsfondsen

Naam fonds Dividend per participatie
Zwitserleven Europees Aandelenfonds € 0,55
Zwitserleven Geldmarktfonds € 0,07
Zwitserleven Obligatiefonds € 0,25
Zwitserleven Credits Fonds € 0,20
Zwitserleven Government Bonds 10+ Fond € 2,00
Zwitserleven Vastgoedfonds € 0,95
Zwitserleven Wereld Aandelenfonds € 0,85

Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen

Naam fonds Dividend per participatie
Zwitserleven Institutioneel Credits Fonds € 0,00

Fondsen die geen dividend uitkeren in 2018

Fondsen die de status van fiscale beleggingsinstelling hebben keren dividend uit. Het uitkeren van dividend is een vereiste voor fiscale beleggingsinstellingen. Meer informatie hierover vind u in het prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De fondsen van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen en Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen hebben niet de status van fiscale beleggingsinstelling en hoeven daarom geen dividend uit te keren. Zwitserleven Mixfonds en Zwitserleven Selectie Fonds, Zwitserleven Medium Duration Fonds, Zwitserleven Long Duration Fonds en Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds keren geen dividend uit.

Dividendbelasting

Zwitserleven Beleggingsfondsen houdt 15% dividendbelasting in over de dividenduitkeringen. Dit bedrag vraagt Zwitserleven (handelsnaam van SRLEV N.V.) terug in de aangifte vennootschapsbelasting. Zwitserleven belegt 100% van het dividend voor u. We beleggen zowel de dividenduitkering (na aftrek van de dividendbelasting) als de teruggave van dividendbelasting.

Hoe werkt dividend of rendement uitkering?

De dividenduitkering trekken we af van de koers van 25 mei 2018. Belegt Zwitserleven voor u op 24 mei 2018 in een van de bovengenoemde fondsen? Dan heeft u per participatie recht op het genoemde bedrag aan dividend. Dit dividend zetten wij direct om in extra participaties.

Een voorbeeld:
U heeft 100 participaties van een Zwitserleven Fonds.
Koers 24 mei: € 11,00
Totale waarde per 24 mei: 100 * € 11,00 = € 1.100,-
Dividend € 1,00 per participatie
Koers na dividend uitkering: € 11,00 - € 1,00 = € 10,00
U heeft recht op 100 * € 1,00 = € 100,- dividend
Extra participaties door herbelegging van € 100,- per 25 mei tegen € 10,00 = 10 participaties
Totaal aantal participaties: 100 + 10 = 110
Totale waarde per 25 mei: 110 * € 10,00 = € 1.100,-