Wijziging voorwaarden Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Wijziging voor­waarden Zwitserleven Beleggings­fondsen.

Met ingang van 17 mei 2017 wijzigen de voorwaarden van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De aanpassing van de voorwaarden betreffen wijzigingen in Zwitserleven Aandelenfonds, Zwitserleven Europees Aandelenfonds, Zwitserleven Obligatiefonds en Zwitserleven Geldmarktfonds. Deze fondsen zullen met ingang van 17 mei 2017 gaan beleggen in beleggingsinstellingen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de toelichting. De wijziging is ook vastgelegd in het addendum bij het prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen.