Wijziging voorwaarden RZL fondsen.

Wijziging voor­waarden RZL fondsen.

Met ingang van 1 oktober 2017 wijzigen de voorwaarden van SNS Beleggingsfondsen N.V. De belangrijkste wijzigingen betreffen een aanpassing het ESG-beleid en van de benchmark van alle subfondsen die via de Amerika Aandelenpool beleggen in Amerikaanse aandelen. Deze subfondsen betreffen de volgende fondsen waarin u mogelijk bij Zwitserleven in belegd:

  • RZL Amerika Aandelenfonds
  • RZL Wereld Aandelenfonds
  • Optimaal Wereld Aandelenfonds
  • Optimaalfonds Oranje
  • PP Wereld Aandelenfonds
  • Zwitserleven PW Wereld beheer Fonds 3%
  • Zwitserleven PW Wereld beheer Fonds 4%

Verder worden per 1 oktober 2017 in het kader van de jaarlijkse actualisatie van op- en afslagen van een aantal van deze subfondsen dat deel uitmaakt van SNS Beleggingsfondsen N.V. op- en/ of afslagen aangepast.

Meer informatie hierover staat in de toelichting en het addendum.