Wijziging beleggingsbeleid Zwitserleven Duration fondsen.

Wijziging beleggingsbeleid Zwitserleven Duration fondsen.

Per 1 maart 2017 wijzigt het beleggingsbeleid van het Zwitserleven Medium Duration Fonds, Zwitserleven Long Duration Fonds en Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds (‘Duration fondsen’). De wijziging betreft het aanpassen van het beleggingsbeleid en het afwikkelen en beheersen van risico’s van onderhandse en beursgenoteerde derivatentransacties.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de toelichting. De wijziging is ook vastgelegd in het addendum bij het prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen.