Wijziging Beleggingsbeleid door uitbesteding werkzaamheden.

Wijziging Beleggingsbeleid door uitbesteding werkzaamheden.

Per 1 juli 2017 wijzigt het beleggingsbeleid van Zwitserleven Beleggingsfondsen, Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. Het gaat om de uitbesteding van de uitvoering van administratie, rapportage en verslaglegging aan BNP Paribas Securities Services SCA en de daaraan verbonden risico’s.

Meer informatie vindt u in de toelichting. De wijziging is ook vastgelegd in het addendum bij het prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen, Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.