Verantwoord beleggen: activiteiten vierde kwartaal 2017.

Verantwoord beleggen: activiteiten vierde kwartaal 2017.

Voor ons is het Zwitserleven Gevoel onlosmakelijk verbonden met een mooie wereld. Daar dragen wij ons steentje aan bij met ons verantwoorde beleggingsbeleid. ACTIAM verzorgt de beleggingen voor Zwitserleven. Over de manier waarop zij dat doet, brengt ACTIAM ieder kwartaal een rapport uit. Bijvoorbeeld op het gebied van uitsluiting, positieve selectie, engagement en het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Deze week is het rapport over het 4e kwartaal van 2017 verschenen. Het rapport staat dit kwartaal in het teken van kinderen.

De jeugd van tegenwoordig

Bedrijven kunnen een directe impact hebben op de levenskwaliteit van kinderen. Daarom speelt dit onderwerp ook bij (verantwoord) beleggen een belangrijke rol. Het is belangrijk dat bedrijven goede voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat kinderrechten geschonden worden. ACTIAM wil bedrijven de kans geven om verbeteringen door te voeren, maar blijft kritisch kijken naar de voortgang die wordt gemaakt en de verantwoordelijkheid die het bedrijf neemt.
Om kinderarbeid echt uit te roeien en kinderrechten te respecteren moeten werkgevers, investeerders, maatschappelijke organisaties, overheden en lokale gemeenschappen samen optrekken. De wereld heeft met de Sustainable Development Goals immers afgesproken om kinderarbeid in 2025 geheel te hebben uitgebannen. Alleen door een intensieve samenwerking gaat dat lukken. In dit verslag geven we voorbeelden van activiteiten van ACTIAM waarin kinderrechten een rol speelden.

Wat nog meer?

In het rapport leest u over de voortgang van de engagement gesprekken die ACTIAM voert en welke nieuwe uitsluitingen en toelatingen er zijn. U leest in dit rapport enkele voorbeelden van aandeelhoudersvoorstellen in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. We kijken ook naar de ontwikkelingen in twee andere grote markten: China en Japan.

Meer lezen?

Dit bericht bevat slechts enkele highlights uit het kwartaalverslag. Wilt u meer weten over de verantwoorde activiteiten die onze vermogensbeheerder het afgelopen kwartaal ondernam? Leest u dan het Kwartaalrapport verantwoord beleggen Zwitserleven.