Dividenduitkering 2017 Zwitserleven beleggingsfondsen.

Dividend­uitkering 2017 Zwitserleven beleggings­fondsen.

Op vrijdag 21 april 2017 hebben onderstaande Zwitserleven beleggingsfondsen dividend uitgekeerd. Door deze uitkeringen dalen de koersen van deze fondsen. Het dividend wordt niet contant uitgekeerd. Wij zetten ze om in extra participaties.

Zwitserleven Beleggingsfondsen:

Naam fonds Dividend per participatie
Zwitserleven Aandelenfonds € 1,50
Zwitserleven Europees Aandelenfonds € 0,55
Zwitserleven Geldmarktfonds € 0,15
Zwitserleven Obligatiefonds € 0,35
Zwitserleven Credits Fonds € 0,24
Zwitserleven Government Bonds 10+ Fond € 0,30
Zwitserleven Vastgoedfonds € 0,65
Zwitserleven Wereld Aandelenfonds € 0,60

Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen

Naam fonds Dividend per participatie
Zwitserleven Institutioneel Credits Fonds € 0,24

Fondsen die geen dividend uitkeren in 2017

Het Zwitserleven Mixfonds, het Zwitserleven Selectie Fonds en de Zwitserleven Horizonfondsen keren geen dividend uit. Dit zijn mixfondsen. Deze mixfondsen beleggen in een mix van de bovengenoemde Zwitserleven. Het dividend dat deze fondsen uitkeren, voegen we daarom ook direct toe aan de waarde van het mixfonds.

Ook het Zwitserleven Medium Duration Fonds, het Zwitserleven Long Duration Fonds en het Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds keren geen rendement uit. Het rendement van deze fondsen wordt ook direct toegevoegd aan de waarde van het fonds.

Dividendbelasting

Zwitserleven Beleggingsfondsen houdt 15% dividendbelasting in over de dividenduitkeringen. Dit bedrag vraagt Zwitserleven (handelsnaam van SRLEV N.V.) terug in de aangifte vennootschapsbelasting. Zwitserleven belegt 100% van het dividend voor u. We beleggen zowel de dividenduitkering (na aftrek van de dividendbelasting) als de teruggave van dividendbelasting.

Hoe werkt dividend of rendement uitkering?

De dividenduitkering trekken we af van de koers van 21 april 2017. Belegt Zwitserleven voor u op 20 april 2017 in een van de bovengenoemde fondsen? Dan heeft u per participatie recht op het genoemde bedrag aan dividend. Dit dividend zetten wij direct om in extra participaties.

Een voorbeeld:
U heeft 100 participaties van een Zwitserleven Fonds.
Koers 20 april: € 11,00
Totale waarde per 20 april: 100 * € 11,00 = € 1.100,-
Dividend € 1,00 per participatie

Koers na dividend uitkering: € 11,00 - € 1,00 = € 10,00
U heeft recht op 100 * € 1,00 = € 100,- dividend
Extra participaties door herbelegging van € 100,- per 21 april tegen €  10,00 = 10 participaties
Totaal aantal participaties: 100 + 10 = 110
Totale waarde per 21 april: 110 * € 10,00 = € 1.100,-