Activiteiten tweede kwartaal 2017.

Activiteiten tweede kwartaal 2017.

Voor ons is het Zwitserleven Gevoel onlosmakelijk verbonden met een mooie wereld. Daar dragen wij ons steentje aan bij met ons verantwoorde beleggingsbeleid. ACTIAM verzorgt de beleggingen voor Zwitserleven. Over de manier waarop zij dat doet, brengt ACTIAM ieder kwartaal een rapport uit. Bijvoorbeeld op het gebied van uitsluiting, positieve selectie, engagement en het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Deze week is het rapport over het 2e kwartaal van 2017 verschenen.

Watervoetafdruk van beleggingen.

In dit rapport wordt toegelicht welke bijdrage de watervoetafdruk van beleggingen kan bijdrage aan de doelstellingen van ACTIAM. In navolging van het meten van de CO2-voetafdruk van alle beleggingen publiceerde ACTIAM in maart een tweede doelstelling:

  • ACTIAM streeft naar een waterneutrale beleggingsportefeuille in 2030

Hiermee maakt ACTIAM haar bijdrage aan één van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties concreet, namelijk duurzaam ontwikkelingsdoel nummer 6: 'Duurzaam beheer en toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen voor iedereen'. Om de voortgang ten aanzien van dit langetermijndoel te volgen ontwikkelde ACTIAM een methode voor het meten van de watervoetafdruk van beleggingen. Deze voetafdruk geeft ook meer inzicht in watergerelateerde risico's. Voor bedrijven waarin ACTIAM belegt is een watervoetafdruk berekend. Deze watervoetafdruk bestaat uit de waterconsumptie van bedrijfsactiviteiten in gebieden waar hoge waterschaarste heerst. Met de watervoetafdruk van de bedrijven waarin belegd wordt, kan men berekenen wat de totale watervoetafdruk is van alle beleggingsportefeuilles. De berekende voetafdruk van de fondsen kan zo worden vergeleken met de externe benchmarks.

Wat nog meer?

In het rapport leest u over de voortgang van de engagement gesprekken die ACTIAM voert en welke nieuwe uitsluitingen en toelatingen er zijn. U leest ook over de relatie tussen politiek en duurzaamheid. In Nederland is de kabinetsformatie nog volop aan de gang. Al sinds de verkiezingen gaan de speculaties over de onderwerpen, combinaties van partijen en breekpunten rond. Politieke verhoudingen over de hele wereld zijn het afgelopen jaar veranderd of onder druk gezet. Dat heeft niet alleen een gevolg voor diplomatieke relaties, maar ook voor onderwerpen waar verantwoorde beleggers zoals ACTIAM kritisch naar kijken. Een van de ontwikkelingen is het aantreden van de Amerikaanse president Trump en zijn beslissingen over energie en klimaat. Op 1 juni maakte hij bekend dat de Verenigde Staten zich zullen terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs.

Meer lezen?

Dit bericht bevat slechts enkele highlights uit het kwartaalverslag. Wilt u meer weten over de verantwoorde activiteiten die onze vermogensbeheerder het afgelopen kwartaal ondernam? Leest u dan het Kwartaalrapport verantwoord beleggen Zwitserleven.