Wijziging voorwaarden beleggingsfondsen per 1 januari 2017.

Wijziging voor­waarden beleggings­fondsen per 1 januari 2017.

Aan de koop en verkoop van participaties van een fonds zijn kosten verbonden. Per 1 januari 2017 brengt ACTIAM deze kosten in rekening in de vorm van zogenaamde ‘op- en afslagen’. Deze op- of afslag komt ten goede aan het fonds, zodat de aan- en verkoopkosten worden afgedekt.

Wat zijn op- en afslagen?

De transactiekosten brengt ACTIAM in rekening door een ‘opslag’ of ‘afslag’. Dat betekent dat de koers iets hoger of lager wordt. Eén keer per jaar stelt ACTIAM voor ieder fonds de percentages voor de op- en afslagen vast op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Of er op een dag een op- of afslag geldt, hangt af van het aantal participaties dat op een dag wordt verkocht of gekocht. Wordt er op één dag meer gekocht? Dan geldt een opslag op de koers voor zowel de kopers als de verkopers. Wordt er op één dag meer verkocht? Dan geldt een afslag. Meer informatie vindt u in de toelichting.