Wijziging ESG-beleid Zwitserleven fondsen.

Wijziging ESG-beleid Zwitserleven fondsen.

Per 1 februari 2016 wijzigt het ESG-beleid van:

  • Zwitserleven Obligatiefonds
  • Zwitserleven Europees Aandelenfonds
  • Zwitserleven Credits Fonds
  • Zwitserleven Institutioneel Credits Fonds

Ook voor de Zwitserleven mixfondsen die gebruik maken van deze fondsen gelden deze wijzigingen.   Aan alle beleggingen in deze fondsen wordt een door ACTIAM ontwikkelde ESG-score toegekend. De ESG-score wordt uitgedrukt in een cijfer. De ESG-score van alle beleggingen in portefeuille geven een gemiddelde ESG-score van het fonds. De ESG-scores van de fondsen zullen hoger zijn dan de ESG-scores van de bijbehorende benchmarks.

De wijzigingen zijn verwerkt in addenda behorend bij de prospectussen van Zwitserleven Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen en gaan in op 1 februari 2016. Meer informatie leest u in de toelichting.