Wijziging beleggingsbeleid Zwitserleven Wereld Aandelenfonds.

Wijziging beleggingsbeleid Zwitserleven Wereld Aandelen­fonds.

Per 10 oktober 2016 wijzigt de samenstelling van de portefeuille van het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds.

Het fonds belegt nu in een portefeuille van een aantal beleggingsinstellingen. Het Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund wordt per 10 oktober 2016 vervangen door ACTIAM Responsible Index Fund Equity Emerging Markets (AEIFE EM). Dit fonds belegt in een gespreide portefeuille van aandelen en hieraan gerelateerde vermogenstitels van beursgenoteerde ondernemingen uit opkomende landen.

Verantwoord beleggingsbeleid

Het ARIFE EM belegt, anders dan het Vanguard-fonds, op basis van het door ACTIAM gehanteerde verantwoorde beleggingsbeleid met bijbehorende uitsluiting. Met deze beleidswijziging voldoen alle beleggingen van het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds aan het door ACTIAM gehanteerde verantwoorde beleggingsbeleid.

De samenstelling van de portefeuille ziet er na de wijziging als volgt uit:

AandelenSoort beleggingGewicht in % van de portefeuille
Regio EuropaACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe37,5
Regio Noord-AmerikaACTIAM Responsible Index Fund Equity North America35
Regio PacificACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific12,5
Opkomende landenACTIAM Responsible Index Fund Equity Emerging Markets15

Kosten

De kosten van de beleidswijziging, uitgezonderd de aan- en verkoopkosten, zijn voor rekening van ACTIAM. De omzetting vindt gefaseerd plaats. Hierdoor worden de aan- en verkoopkosten zoveel mogelijk beperkt. De aan- en verkoopkosten van de omzetting worden ingeschat op maximaal 0,05% van de totale beleggingswaarde van het fonds.

De voorgenomen wijziging heeft geen gevolgen voor de hoogte van de service fee van het fonds.

Actualisatie prospectus en addendum

De bovenstaande wijziging gaat in per 10 oktober 2016, onder de voorwaarde dat de oprichting van ARIFE EM per die datum heeft plaatsgevonden. Als ARIFE EM later wordt opgericht, dan gaat de aangekondigde beleidswijziging later in. Dit wordt dan apart bekend gemaakt . Meer informatie vind u in de toelichting. De wijziging is ook vastgelegd in het addendum bij het prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen.