Wijziging beleggingsbeleid Zwitserleven Aandelenfonds.

Wijziging beleggingsbeleid Zwitserleven Aandelen­fonds.

Per 1 november wijzigt het beleggingsbeleid van het Zwitserleven Aandelenfonds. Nu belegt het fonds in aandelen van ondernemingen die aan Euronext Amsterdam zijn genoteerd. Na de wijziging kan het fonds ook beleggen in aandelen van ondernemingen die genoteerd zijn aan beurzen van overige lidstaten in de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen.

Waarom deze wijziging?

De belangrijkste overweging is dat door ook te beleggen in Europese ondernemingen er meer diversificatie kan worden gerealiseerd dan met een portefeuille van overwegend Nederlandse ondernemingen. Daardoor verbetert het risico-rendementsprofiel van het Fonds en het potentieel om voor beleggers toegevoegde waarde te creëren.

Methodiek
Van 1 november 2016 tot en met 1 december 2016 wordt de samenstelling van de beleggingsportefeuille gewijzigd. De aandelen genoteerd aan Euronext Amsterdam worden grotendeels verkocht en herbelegd in Europese aandelen. De omzetting zal gefaseerd plaatsvinden, zodat de eventuele marktimpact van deze omzetting zoveel mogelijk kan worden beperkt.

Service fee
De service fee van het Fonds wordt niet gewijzigd ten gevolge van het veranderde beleggingsbeleid.

Kosten
De kosten verbonden aan de beleidswijziging, uitgezonderd de aan- en verkoopkosten van beleggingen, zijn voor rekening van ACTIAM. De eenmalige aan- en verkoopkosten die gepaard zullen gaan met de omzetting van de Nederlandse naar een Europese portefeuille worden ingeschat op maximaal 0,30% van het Fonds.

Actualisatie prospectus en addendum

Meer informatie vind u in de toelichting. De wijzigingen treden in werking per 1 november 2016 en zijn vastgelegd in het Addendum behorend bij het prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen van 1 december 2015.