Opnieuw hoge scores voor verantwoord beleggen.

Opnieuw hoge scores voor verantwoord beleggen.

De vermogensbeheerder van Zwitserleven (ACTIAM) behaalt in het jaarlijkse onderzoek van de Principles for Responsible Investment (PRI) opnieuw hoge scores op alle onderdelen. Onze strategie, governance en de aanpak voor actief aandeelhouderschap werden net als vorig jaar beloond met de hoogst haalbare score. In totaal werden 15 onderdelen onderzocht. ACTIAM ontving voor vier onderdelen een A+, de hoogst haalbare score. Op de andere onderdelen werd een A behaald. Daar zijn we als Zwitserleven enorm trots op.

Actief aandeelhouderschap

Actief aandeelhouderschap zijn de gesprekken die ACTIAM voert met bedrijven (engagement) en het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Omdat we met ons actief aandeelhouderschap willen sturen op gedragsverandering, is dat voor Zwitserleven en ACTIAM een belangrijk onderdeel. Voor ACTIAM’s aanpak op actief aandeelhouderschap werd een A+ toegekend. ACTIAM heeft onder andere engagementinitiatieven opgezet met autoproducenten. Samen met een aantal andere Nederlandse beleggers worden gesprekken gevoerd met autoproducenten op het gebied van CO2-uitstoot. De uitstoot van broeikasgassen is één van de belangrijkste punten om aan te pakken als het gaat om klimaatverandering.

Over de Principles for Responsible Investment

De door de VN gesteunde Principles for Responsible Investment (PRI) is het internationale netwerk voor verantwoord beleggen. Momenteel heeft de PRI 1.515 ondertekenaars, waarvan 1003 investment managers. De organisatie is erop gericht milieu-, sociale en bestuursfactoren (beter) te integreren in beleggingsbeslissingen. Daarnaast biedt het een platform voor internationale samenwerking op het gebied van actief aandeelhouderschap.

Verantwoord Beleggen bij Zwitserleven

Voor ons is het Zwitserleven Gevoel onlosmakelijk verbonden met een mooie wereld. Daar dragen wij graag  aan bij met ons verantwoorde beleggingsbeleid. Want: we willen allemaal genoeg inkomen hebben om later van te leven. Maar wel in een wereld die op de pensioendatum nog mooi en de moeite waard is. Zwitserleven is koploper in de markt als het gaat om verantwoord beleggen. Erkenning daarvoor krijgen wij op nationaal en internationaal niveau. En daar zijn wij heel trots op. Maar het belangrijkste is dat steeds meer klanten dit aspect belangrijk vinden. Daarom kiezen steeds meer werkgevers bewust voor een pensioenregeling van Zwitserleven.