Kwartaalrapport Verantwoord Beleggen 2e kwartaal 2016.

Kwartaalrapport Verantwoord Beleggen 2e kwartaal 2016.

Voor ons is het Zwitserleven Gevoel onlosmakelijk verbonden met een mooie wereld. Daar dragen wij ons steentje aan bij met ons verantwoorde beleggingsbeleid. ACTIAM verzorgt de beleggingen voor Zwitserleven. Over de manier waarop zij dat doet, brengt ACTIAM ieder kwartaal een rapport uit. Bijvoorbeeld op het gebied van uitsluiting, positieve selectie, engagement en het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. We lichten de meest opvallende zaken eruit.

Vermindering uitstoot broeikasgassen

ACTIAM heeft als doel gesteld om met al haar beleggingen in 2025 minimaal 25% minder en in 2040 minimaal 40% minder CO2 uit te stoten dan in 2010. Dat bereikt ACTIAM niet alleen door bepaalde bedrijven uit te sluiten, maar ook door bedrijven te stimuleren hun CO2-uitstoot te verlagen.

De resultaten van deze acties worden al aardig zichtbaar. In de rapportage staat: per beleggingsfonds wat de CO2-uitstoot van de fondsen is ten opzichte van de benchmark. Er is al een flinke vermindering zichtbaar dan wanneer de benchmark gevolgd zou worden. Er wordt daarvoor gekeken naar de absolute CO2-uitstoot van het fonds en haar benchmark. Daarnaast wordt gekeken naar de CO2-uitstoot per belegde euro. Voor het Zwitserleven Europees Aandelenfonds was dat al bijna 14% minder dan in 2010! Resultaten waar we trots op te zijn. De vermindering van de CO2-uitstoot is ook uitgerekend in gereden kilometers met een personenauto. Zo maken we de besparing zeer concreet!

Stemmen

In het 2e kwartaal gaf ACTIAM ook weer invulling aan actief aandeelhouderschap. Een mooi succes dat werd behaald met het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen lichten we graag toe.

Shell

Tijdens een aandeelhoudersvergadering van Shell stond een stevige aandeelhoudersresolutie op de agenda. Hierin werd aan Shell gevraagd om alle winsten van fossiele brandstoffen niet in nieuwe fossiele reserves, maar in hernieuwbare energie te stoppen. En ambitieuze vraag, want dat zou betekenen dat Shell haar strategie drastisch moet veranderen. Ondanks dat besloot ACTIAM om dit voorstel te ondersteunen, want ACTIAM is het eens met de gedachte dat er meer geld en op veel kortere termijn in hernieuwbare energie moet worden geïnvesteerd. Helaas kreeg de resolutie te weinig steun om aangenomen te worden, maar er is hiermee wel een belangrijk signaal afgegeven. ACTIAM heeft dit standpunt ook toegelicht in een interview in Vrij Nederland. Zwitserleven ìs heel blij met al het werk dat ACTIAM verricht, want ook wij hebben onze committment gegeven aan de wereldwijde doelstellingen op het gebied van klimaatverandering.

Meer lezen?

Wilt u meer weten over de verantwoorde activiteiten die onze vermogensbeheerder het afgelopen kwartaal ondernam? Lees dan het volledige verslag van het 2e kwartaal van 2016. Bekijk ook eens de informatie over verantwoord beleggen op onze website.