Te veel of te weinig pensioen ontvangen?

Zwitserleven zorgt ervoor dat uw pensioen juist wordt vastgelegd in onze pensioenadministratie. Hoewel we er alles aan doet om fouten te voorkomen, kan het gebeuren dat er iets niet goed gaat. De hoogte van uw pensioen kan afwijken van het pensioen zoals is toegezegd in het pensioenreglement. Bijvoorbeeld doordat we onjuiste gegevens hebben ontvangen. Hieronder leest u hoe Zwitserleven omgaat met deze fouten. Dat noemen we ons correctiebeleid. Waarbij we altijd uitgaan van de regels in het pensioenreglement.

Te veel pensioen ontvangen

Het kan zijn dat u van ons meer pensioeninkomen heeft ontvangen dan waar u recht op heeft. Wij beoordelen iedere situatie persoonlijk om te kijken of u pensioen moet terugbetalen. Als er sprake is van bijvoorbeeld grove schuld of opzet vorderen wij altijd terug.

Het te veel ontvangen pensioen verrekenen wij met het pensioeninkomen dat u nog van ons krijgt. Wanneer we dit bedrag niet kunnen verrekenen, vragen wij u het te veel ontvangen pensioen (gedeeltelijk) terug te betalen. We houden hierbij rekening met uw persoonlijke situatie. Wij nemen (telefonisch) contact met u op. Vervolgens ontvangt u van ons een bevestiging over de verrekening en/of terugbetaling, per brief of per e-mail afhankelijk van uw voorkeur.

Daarnaast zorgen we ervoor dat u in de toekomst het juiste pensioeninkomen ontvangt. We corrigeren het pensioeninkomen vanaf de maand nadat we ons besluit met u hebben gedeeld.

Te weinig pensioen ontvangen

Heeft u te weinig pensioen ontvangen, dan maken we dit zo snel mogelijk goed met u. Het te weinig ontvangen pensioen storten wij meestal in één keer op het bij ons bekende bankrekeningnummer. Dit kan gevolgen hebben voor uw betaalde belastingen en/of toeslagen. Daarom nemen wij hierover eerst (telefonisch) contact met u op om tot een goede oplossing te komen. Daarna ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van de nabetaling. Vanaf de maand nadat we ons besluit met u hebben gedeeld, ontvangt u het juiste pensioeninkomen.

Nog niet ingegaan pensioen

Keert uw pensioenkapitaal of pensioenaanspraak bij Zwitserleven nog niet uit? Ook dan kan de hoogte hiervan verkeerd zijn vastgesteld. We passen het pensioen zo snel mogelijk aan. U krijgt van ons een bevestiging over de aanpassing, per brief of per e-mail afhankelijk van uw voorkeur.

Zorgvuldige oplossing

Wij streven altijd naar een zorgvuldige oplossing. Om te voorkomen dat we in de toekomst dezelfde fout maken, onderzoeken we hoe de fout is ontstaan. We kijken naar wie verantwoordelijk is, wat we eraan kunnen doen en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.

Bezwaar maken

Bent u toch niet tevreden over onze oplossing? Dan horen wij dit graag van u. Dit geeft ons de kans om u op een goede manier te helpen. Wilt u een klacht indienen? Lees hoe u een klacht kunt melden.

Hardheidsclausule

Vindt u dat onze correctieregels in uw situatie een onredelijk of onwenselijk gevolg hebben? Dan kunt u een verzoek indienen voor toepassing van de hardheidsclausule. U vraagt Zwitserleven dan om af te wijken van de regels die in het pensioenreglement staan. De hardheidsclausule kan alleen in bepaalde uitzonderlijke situaties een oplossing bieden.