Te veel of te weinig pensioen ontvangen?

Zwitserleven zorgt ervoor dat uw pensioen juist wordt vastgelegd in onze pensioenadministratie. Hoewel we er alles aan doet om fouten te voorkomen, kan het gebeuren dat er iets niet goed gaat. De hoogte van uw pensioen kan afwijken van het pensioen zoals is toegezegd in het pensioenreglement. Bijvoorbeeld doordat we onjuiste gegevens hebben ontvangen. Hieronder leest u hoe Zwitserleven omgaat met deze fouten. Dat noemen we ons correctiebeleid. Waarbij we altijd uitgaan van de regels in het pensioenreglement.

Te veel pensioen ontvangen

Het kan zijn dat u van ons meer pensioeninkomen heeft ontvangen dan waar u recht op heeft. Wij beoordelen iedere situatie persoonlijk om te kijken of u pensioen moet terugbetalen. Als er sprake is van bijvoorbeeld grove schuld of opzet vorderen wij altijd terug.

Het te veel ontvangen pensioen verrekenen wij met het pensioeninkomen dat u nog van ons krijgt. Wanneer we dit bedrag niet kunnen verrekenen, vragen wij u het te veel ontvangen pensioen (gedeeltelijk) terug te betalen. We houden hierbij rekening met uw persoonlijke situatie. Bij heel kleine verschillen kunnen wij afzien van de verrekening. U mag het te veel ontvangen bedrag dan houden. Zo krijgt u niet te maken met administratief gedoe voor een klein bedrag.

Als u te veel pensioen heeft ontvangen, nemen wij contact met u op. Vervolgens ontvangt u van ons een bevestiging over de verrekening en/of terugbetaling, per brief of per e-mail afhankelijk van uw voorkeur.

Daarnaast zorgen we ervoor dat u in de toekomst het juiste pensioeninkomen ontvangt. We corrigeren het pensioeninkomen vanaf de maand nadat we ons besluit met u hebben gedeeld.

Te weinig pensioen ontvangen

Heeft u te weinig pensioen ontvangen, dan maken we dit zo snel mogelijk goed met u. Het te weinig ontvangen pensioen storten wij meestal in één keer op het bij ons bekende bankrekeningnummer. Dit kan gevolgen hebben voor uw betaalde belastingen en/of toeslagen. Daarom nemen wij hierover eerst (telefonisch) contact met u op om tot een goede oplossing te komen. Daarna ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van de nabetaling. Bij een heel klein verschil, hiermee bedoelen we een eenmalig bedrag tot € 50,-, kunnen wij afzien van de nabetaling. Zo krijgt u niet te maken met administratief gedoe voor een klein bedrag.  Indien de fout doorwerkt in uw periodieke uitkering ontvangt u vanaf de maand nadat we ons besluit met u hebben gedeeld, het juiste pensioeninkomen.

Pensioen nog aan het opbouwen?

Bent u nog pensioen aan het opbouwen? Ook dan kunnen we een foutje maken waardoor uw pensioenkapitaal of pensioenaanspraak te hoog of te laag is. We passen dit zo snel mogelijk aan. Als de aanpassing grote impact heeft, krijgt u van ons een bevestiging over de aanpassing. Per brief of per e-mail afhankelijk van uw voorkeur. Bij kleine verschillen passen we het zo snel mogelijk aan, maar informeren wij u niet.

Bouwt u geen pensioen meer op bij Zwitserleven?

Heeft u nog een premievrij pensioen bij Zwitserleven? Ook dan kunnen we een foutje maken waardoor uw pensioenkapitaal of pensioenaanspraak te hoog of te laag is. Dan corrigeren we dat. Bij kleine verschillen passen we het zo snel mogelijk aan, maar informeren wij u niet. 

Heeft u de waarde van uw pensioen bij Zwitserleven meegenomen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder? Dan maken we het correctiebedrag over naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Bij een heel klein verschil, hiermee bedoelen we een eenmalig bedrag tot € 50,-, kunnen wij afzien van de nabetaling.

Zorgvuldige oplossing

Wij streven altijd naar een zorgvuldige oplossing. Om te voorkomen dat we in de toekomst dezelfde fout maken, onderzoeken we hoe de fout is ontstaan. We kijken naar wie verantwoordelijk is, wat we eraan kunnen doen en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.

Bezwaar maken

Bent u toch niet tevreden over onze oplossing? Dan horen wij dit graag van u. Dit geeft ons de kans om u op een goede manier te helpen. Wilt u een klacht indienen? Lees hoe u een klacht kunt melden.

Hardheidsclausule

Vindt u dat onze correctieregels in uw situatie een onredelijk of onwenselijk gevolg hebben? Dan kunt u een verzoek indienen voor toepassing van de hardheidsclausule. U vraagt Zwitserleven dan om af te wijken van de regels die in het pensioenreglement staan. De hardheidsclausule kan alleen in bepaalde uitzonderlijke situaties een oplossing bieden.

Bijzondere situaties

Van het bovenstaand beleid kan afgeweken worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om situaties waarin er geen sprake meer is van een pensioenkapitaal, een pensioenaanspraak of lopende uitkering bij Zwitserleven. Een passende oplossing zal dan worden gezocht. Bijvoorbeeld op het moment dat er geen aanspraakgerechtigde meer is.